ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Νέα δεδομένα για τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων κολεγίων

Νέα δεδομένα για τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων κολεγίων

Νέα τροπή στη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων των κολεγίων δίνει απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του αρμόδιου Συμβουλίου του Υπουργείου Παιδείας (ΣΑΕΠ) για αποφοίτους κολεγίων, των οποίων είχε απορριφθεί η εγγραφή τους στον ΠΣΦ.  

Ειδικότερα, ο ΠΣΦ προσέβαλε δικαστικώς τις αποφάσεις του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του υπουργείου Παιδείας, με τις οποίες αναγνωρίστηκαν σε αποφοίτους ιδιωτικού κολλεγίου τα επαγγελματικά προσόντα φυσικοθεραπευτή.

«Και οι δύο αιτήσεις ακύρωσης του ΠΣΦ έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι προσβληθείσες πράξεις του ΣΑΕΠ. Συνεπεία, δε, της ακύρωσης των πράξεων του ΣΑΕΠ, απορρίφθηκαν με μεταγενέστερες αποφάσεις του ιδίου Δικαστηρίου και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων περί της εγγραφής τους στα μητρώα του ΠΣΦ.

Αυτό που έχει, όμως, μεγαλύτερη σημασία είναι ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών αναγνώρισε ότι το πρόγραμμα σπουδών των κολλεγίων παρουσιάζει ουσιώδεις διαφορές με το αντίστοιχο των ημεδαπών τμημάτων φυσικοθεραπείας, λέει ο Σύλλογος και προσθέτει ότι «το στοιχείο αυτό θέτει υπό ευθεία αμφισβήτηση το κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων του ιδίου κολλεγίου, οι οποίες εκδίδονται μαζικώς και με συνοπτική αιτιολογία από το ΑΤΕΕΝ». το ΑΤΕΕΝ είναι ο φορέας που αντικατέσδτησε το ΣΑΕΠ.

Και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών τονίζει πως «εώ λοιπόν το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με σειρά αποφάσεών του, κρίνει ότι η εκπαίδευση που παρέχουν τα κολλέγια έχει ουσιώδεις διαφορές από εκείνη των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, των δημόσιων ΑΕΙ της χώρας, το ΑΤΕΕΝ κρίνει διαφορετικά, κάνοντας δεκτές, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών των κολεγίων».