ΑΠΟΨΗ

Η αποτελεσματικότητα της τηλεθεραπείας στη λογοθεραπεία

Η αποτελεσματικότητα της τηλεθεραπείας στη λογοθεραπεία

Το προηγούμενο διάστημα, σχολεία και υγειονομικές δομές χρειάστηκε να λάβουν προληπτικά μέτρα ώστε να εμποδιστεί η εξάπλωση της COVID-19. Την ίδια οδό ακολούθησαν και τα λογοθεραπευτικά κέντρα. Ετσι, αρκετοί λογοθεραπευτές στράφηκαν σε ένα σχετικά νέο είδος θεραπείας, αυτό της τηλεθεραπείας.

Η τηλεθεραπεία, σύμφωνα με τον επίσημο σύλλογο λογοθεραπευτών της Αμερικής (ASHA), είναι η χρήση της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών με στόχο τη στήριξη και την προώθηση της εξ αποστάσεως θεραπείας. Στην Αμερική, η τηλεθεραπεία χρησιμοποιείται από το 1990 και θεωρείται ένας αποτελεσματικός τρόπος θεραπευτικής παρέμβασης βάσει των ακαδημαϊκών ερευνών (ASHA).

Η επιλογή διακοπής της λογοθεραπείας εξαιτίας μιας κατάστασης όπως αυτή της πανδημίας θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια για τα παιδιά και τους γονείς. Οι θεραπευτικές ανάγκες των παιδιών που αναγκάζονται να μείνουν στο σπίτι παραμένουν ή μπορεί να μεγεθύνονται με τον χρόνο. Επίσης, η διακοπή της λογοθεραπείας θα μπορούσε να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για τις δεξιότητες που κατακτήθηκαν με κόπο πολλών μηνών. Η χρήση της τηλεθεραπείας μπορεί να είναι αρκετά ωφέλιμη στην ανάπτυξη, αλλά και στη διατήρηση δεξιοτήτων των παιδιών.

Ο λογοθεραπευτής που θα επιλέξει τη χρήση της τηλεθεραπείας οφείλει να είναι άρτια εκπαιδευμένος, να μπορεί να χειρίζεται τα ηλεκτρονικά προγράμματα και να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις πιθανές προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας συνεδρίας. Ακόμη, ο λογοθεραπευτής οφείλει να δώσει σαφείς οδηγίες στον γονέα, ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο στη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως θεραπείας. Για παράδειγμα, θα πρέπει να ενημερώσει τον γονέα σχετικά με τη διαχείριση της συμπεριφοράς του παιδιού κατά τη διάρκεια της τηλεθεραπείας.

Μια πιθανή ανησυχία των γονιών που τα παιδιά τους λαμβάνουν λογοθεραπευτική παρέμβαση είναι η εφαρμογή της τηλεθεραπείας σε τεχνικό επίπεδο.

Κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να τρομάζει ούτε τους γονείς που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι ένας υπολογιστής ή ένα τάμπλετ, αν και ο υπολογιστής είναι το πιο ενδεδειγμένο μέσο, και σύνδεση Ιντερνετ.

Στη σημερινή εποχή που τα παιδιά είναι αρκετά εξοικειωμένα με τους υπολογιστές και αγαπούν τις δραστηριότητες που βασίζονται στην ψηφιακή μάθηση, η εφαρμογή της τηλεθεραπείας θα μπορούσε να έχει μια σειρά από οφέλη. Με τη χρήση διασκεδαστικών εφαρμογών, επιτυγχάνονται η διάδραση και η εμπλοκή των παιδιών κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Δίνεται η δυνατότητα στα ντροπαλά και πιο επιφυλακτικά παιδιά να συμμετέχουν με μεγαλύτερη άνεση σε σύγκριση με την κλασική διά ζώσης θεραπεία. Η τηλεθεραπεία επιτρέπει στους γονείς να παρακολουθήσουν τη συνεδρία σε πραγματικό χρόνο, βλέποντας έτσι καλύτερα την πρόοδο, αλλά και τις δυσκολίες των παιδιών τους, και εξοικονομεί χρόνο στους γονείς που δεν μένουν κοντά στο κέντρο λογοθεραπείας, επειδή δεν χρειάζεται να ταξιδέψουν για κάθε συνεδρία.
 
* Η κ. Θεοδώρα Παπαστεφάνου είναι λογοθεραπεύτρια MSc, υποψήφια διδάκτωρ University of Reading.