ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αξιολόγηση των σχολείων κάθε χρόνο

Αξιολόγηση των σχολείων κάθε χρόνο

Αξιολόγηση όλων των σχολείων κάθε χρόνο από τον σύλλογο διδασκόντων, τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και τα περιφερειακά κέντρα εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Αυτά προβλέπει το σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων, όπως ορίζει η σχετική απόφαση της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου θα ξεκινήσει άμεσα και θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Στην Ελλάδα θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά αξιολόγηση σχολείων, παρότι η εξωτερική εφαρμόζεται σε 26 επί συνόλου 32 ευρωπαϊκών χωρών του δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ, ενώ εσωτερική εφαρμόζεται στα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη. Από την άλλη, φέτος, λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών της σχολικής χρονιάς, η αξιολόγηση θα υλοποιηθεί προσαρμοσμένη στις συνθήκες αυτές. 

Ειδικότερα, όλα τα σχολεία θα αξιολογούνται ανά έτος με βάση τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων. Οπως λέει η υπουργική απόφαση, «βασικός φορέας του προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η ίδια η σχολική μονάδα, ενώ θεμελιώδη στοιχεία της θα αποτελούν η στοχοθεσία σχετικά με το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο αλλά και η τεκμηριωμένη αξιολογική κρίση που βασίζεται στη συστηματική συλλογή στοιχείων από ποικιλία πηγών». Η εξωτερική αξιολόγηση θα πραγματοποιείται από τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και τα περιφερειακά κέντρα εκπαιδευτικού σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ). 

Οσο για την αξιολόγηση των αξιολογήσεων κάθε σχολείου και τη μεταξιολόγηση όλου του σχολικού τοπίου, θα διενεργούνται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ), που θα επιβλέπουν την όλη διαδικασία.

Οι εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης θα αναρτώνται σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ, ενώ συνοπτικές εκδόσεις των εκθέσεων θα αναρτώνται και στις ιστοσελίδες των σχολικών μονάδων. 

Μέσα στον Φεβρουάριο θα οργανωθούν εξειδικευμένες καταρτίσεις στην εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση από το ΙΕΠ προς τα αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης.

Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Οπως έχει παρουσιάσει η «Κ» στις 3/1/2021, η αξιολόγηση των νηπιαγωγών, δασκάλων και καθηγητών θα είναι διαμορφωτική. Δηλαδή, τα αποτελέσματά της δεν θα έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα για τον εκπαιδευτικό, αντιθέτως στόχος τους θα είναι η βελτίωση των εκπαιδευτικών. Πώς θα γίνεται; Κάθε εκπαιδευτικός θα αξιολογείται από δύο αξιολογητές σε σειρά κριτηρίων/δεικτών, ενώ θα αξιολογούνται και οι μέθοδοι διδασκαλίας του στην τάξη. Επίσης, η αξιολόγηση θα είναι περιοδική και κάθε εκπαιδευτικός θα αποκτήσει ένα portfolio, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της διαδρομής του στην ελληνική εκπαίδευση. 

Τέλος, η ΟΛΜΕ και φοιτητικοί σύλλογοι οργανώνουν σήμερα συλλαλητήρια (στις 12.00 από τα Προπύλαια στην Αθήνα, στις 5.30 μ.μ. από το άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη) κατά του ν/σ που καθιερώνει ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ κ.λπ.