ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ProGender: Digital hub για τη μελέτη τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ισότητα των φύλων 

ProGender: Digital hub για τη μελέτη τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ισότητα των φύλων 

Συνεργασία για τη δημιουργία ενός Διαδικτυακού Κόμβου (digital hub) με αντικείμενο τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ισότητα των φύλων και στις γυναίκες αναπτύσσουν η Ελλάδα, η Νορβηγία και η Ισλανδία.

Ο διαδικτυακός κόμβος, στο πλαίσιο του έργου ProGender, θα περιλαμβάνει διαδικτυακές διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια, εργαστήρια, μελέτες και τη δημιουργία βίντεο, podcast και εκπαιδευτικού υλικού σε 5 θεματικούς πυλώνες:

  1. Το φύλο της φροντίδας και της εργασίας,
  2. Έμφυλη βία,
  3. Γυναίκες και φύλο στην επιστήμη,
  4. Φύλο και κοινότητες,
  5. Γυναίκες στη διακυβέρνηση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της πρεσβείας της Νορβηγίας, το έργο ProGender θα διερευνήσει τις πολλαπλές έμφυλες προκλήσεις που έφερε στο προσκήνιο η πανδημία, θα προωθήσει τις διαπολιτισμικές συζητήσεις μεταξύ ακαδημαϊκών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής και άλλων αρμόδιων φορέων για το μέλλον της ισότητας των φύλων στην πολιτική, την αγορά εργασίας και την κοινωνική αλλαγή, ενώ θα προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις έμφυλες επιπτώσεις της πανδημίας. Παράλληλα το digital hub του ProGender θα αναπτύξει γόνιμες ανταλλαγές ιδεών και έργων ανάμεσα σε φορείς της Ελλάδας, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας που επιλέχθηκαν λόγω της επιστημονικής εξειδίκευσης τους, αλλά και της μακράς παράδοσης και των καινοτόμων υποδομών, πολιτικών και νομοθεσιών για την ισότητα των φύλων.

Συντονιστής φορέας του έργου είναι το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου και οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Κέντρο Έρευνας για το φύλο (Center for Gender Research) του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας (NTNU) (Trodheim) και το Ινστιτούτο για το Φύλο, την Ισότητα και την Διαφορά (Institute for Gender, Equality and Difference) του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας. Στην Ελλάδα, το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου συνεργάζεται με την ΑΜΚΕ Κολεκτίβα Έρευνας και Εκπαίδευσης (REC) και την ΚοινΣΕπ «Στην Πρίζα».

Το έργο ProGender έχει διάρκεια 18 μήνες και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Διμερών Σχέσεων (bilateral fund), το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δότριων χωρών των ΕΕΑ Grants και των χωρών που λαμβάνουν τις επιχορηγήσεις των ΕΕΑ Grants. Στην περίπτωση της Ελλάδας, για την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο, το ποσό που έχει δεσμευθεί για το Ταμείο των Διμερών Σχέσεων ανέρχεται σε 2,334 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το σχετικό ανακοινωθέν.

Εκπροσωπώντας τις δότριες χώρες του ΕΟΧ (EEA Grants), ο Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, Frode Overland Andersen, δήλωσε πως «η Νορβηγία και η Ισλανδία, δότριες χώρες των ΕΕΑ Grants, εντάσσονται σταθερά τα τελευταία χρόνια στις πρώτες θέσεις κατάταξης των δεικτών που αναφέρονται σε ζητήματα ισότητας φύλων και εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική, την ηγεσία και το εταιρικό περιβάλλον».  «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, με τη διμερή αυτή συνεργασία, μπορούμε να μοιραστούμε γνώση και εμπειρία μεταξύ των ακαδημαϊκών και των φορέων που είναι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικών που προάγουν την ισότητα των δυο φύλων και αναδεικνύουν τη σπουδαία συνεισφορά των γυναικών στην κοινωνία του σήμερα, ειδικά εν μέσω της πανδημίας COVID-19», πρόσθεσε.

Η επιστημονική υπεύθυνη του έργου ProGender, Μαρία Στρατηγάκη (Αναπλ. Καθηγήτρια Κοινωνικής Πολιτικής, Εργαστήριο Σπουδών Φύλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο) υπογράμμισε από την πλευρά της πως «με χαρά αρχίζουμε σήμερα το έργο ProGender και τη συνεργασία με αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Κέντρα στην Νορβηγία και την Ισλανδία, χώρες οι οποίες υπό την πολιτική ηγεσία γυναικών διακρίθηκαν στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο Διαδικτυακός Κόμβος και οι διακρατικές δράσεις θα συμβάλουν στην κατανόηση των αλλαγών στις σχέσεις των φύλων που προκάλεσε η πανδημία σε χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου. Με το έργο επιδιώκουμε, στην μετά CoviD εποχή, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ως κοινωνία την κοινωνική συνείδηση που αποκτήθηκε από την πανδημία: δηλαδή την αναγνώριση της αξίας ορισμένων «γυναικείων» επαγγελμάτων, την καταγραφή της μεγάλης έκτασης της έμφυλης βίας και την θετική αποτίμηση των ηγετικών ικανοτήτων πολλών γυναικών».

ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και Bilateral Fund (EEA Grants)

Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) αποτελεί την οικονομική συμβολή των 3 δοτριών χωρών -Νορβηγίας (95,8%), Ισλανδίας (3%) και Λιχτενστάιν (1,2%)- στο πλαίσιο της Συμφωνίας EFTA, για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών του ΕΟΧ και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δοτριών και των δικαιούχων χωρών. Η Ελλάδα αποτελεί δικαιούχο χώρα του ΕΟΧ από τη σύστασή του, το 1994. Για την Προγραμματική περίοδο 2014-2021 στην Ελλάδα διανεμήθηκαν πόροι ύψους 116,7 εκατ. ευρώ. για προγράμματα σε συνολικά εννέα Προγραμματικές Περιοχές, σύμφωνα με την πρεσβεία της Νορβηγίας.

Οι πρωτοβουλίες που ενισχύονται μέσω του Ταμείου Διμερών Σχέσεων στο πλαίσιο των EEA Grants είναι κυρίως ανταλλαγές σε επίπεδο τεχνογνωσίας, συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών οργανισμών ή think tank για την εκπόνηση θεματικών μελετών, ταξίδια μελέτης και δικτύωσης, καθώς και πολιτιστικές ανταλλαγές. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση ενός έργου ή μιας πρωτοβουλίας από το Ταμείο Διμερών Σχέσεων είναι η συμμετοχή τουλάχιστον ενός φορέα από τις δότριες χώρες. 

ProGender: Digital hub για τη μελέτη τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ισότητα των φύλων -1
Φωτ. Δελτίο Τύπου – Πρεσβεία Νορβηγίας

 

ProGender: Digital hub για τη μελέτη τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ισότητα των φύλων -2
Φωτ. Δελτίο Τύπου – Πρεσβεία Νορβηγίας

 

ProGender: Digital hub για τη μελέτη τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ισότητα των φύλων -3
Φωτ. Δελτίο Τύπου – Πρεσβεία Νορβηγίας

 

ProGender: Digital hub για τη μελέτη τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ισότητα των φύλων -4
Φωτ. Δελτίο Τύπου – Πρεσβεία Νορβηγίας