ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπεγράφη η ΚΥΑ για το διαβατήριο ιπποειδών

Υπεγράφη η ΚΥΑ για το διαβατήριο ιπποειδών

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι κανόνες που αφορούν στις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών, υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Στις επιμέρους διατάξεις του σχεδίου καθορίζονται τα αναγκαία οργανωτικά και εκτελεστικά μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού.

Συγκεκριμένα, ορίζονται:

  • οι αρμόδιες αρχές εποπτείας και ελέγχου του συστήματος αναγνώρισης  των ιπποειδών,
  • οι αρμοδιότητες και οι διοικητικές διαδικασίες,
  • οι εκδίδουσες αρχές διαβατηρίων ίππων,
  • η δημιουργία εθνικής κεντρικής βάσης δεδομένων ίππων,
  • οι διαδικασίες έκδοσης εγγράφων αναγνώρισης,
  • η διαδικασία έκδοσης εγγράφου αναγνώρισης αντικατάστασης,
  • οι υποχρεώσεις των κατόχων ίππων,
  • οι υποχρεώσεις των εκδιδουσών αρχών,
  • οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης καθώς και
  • το περιεχόμενο του διαβατηρίου των ιπποειδών στα επιμέρους κεφάλαιά  του όπως προβλέπεται από τον Καν (ΕΕ) 2015/262.