ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προθεσμία στα ΑΕΙ για τη βάση εισαγωγής

Προθεσμία στα ΑΕΙ για τη βάση εισαγωγής

Εως τις 31 Μαρτίου τα πανεπιστημιακά τμήματα θα πρέπει να έχουν ορίσει τον συντελεστή βάσει του οποίου θα διαμορφωθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ) των υποψηφίων σε αυτά. Αυτό ζητεί το υπουργείο Παιδείας από τα πανεπιστήμια και τις άλλες σχολές (π.χ. στρατιωτικές, αστυνομικές) που εποπτεύονται από άλλα υπουργεία. Ειδικότερα, η ΕΒΕ θα προκύπτει από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος θα πολλαπλασιαστεί από συντελεστή τον οποίο θα ορίσει καθένα από τα πανεπιστημιακά τμήματα που εντάσσονται στο πεδίο.

Με βάση την απόφαση του υπουργείου, τα τμήματα μπορούν να επιλέξουν τον συντελεστή ανάμεσα στο 0,8 και το 1,2. Κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση θα ορίσουν τον γενικό συντελεστή αλλά και εκείνον των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών στην περίπτωση που απαιτούνται για την εισαγωγή στο τμήμα. Επισημαίνεται ότι ο συντελεστής της ΕΒΕ για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κάποιο πανεπιστημιακό τμήμα δεν καθορίσει τον συντελεστή της ΕΒΕ, ο καθορισμός γίνεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας.