ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενίσχυση της βασικής έρευνας από το ΕΜΠ

Ενίσχυση της βασικής έρευνας από το ΕΜΠ

Είναι τεράστια η σημασία της βασικής έρευνας, δηλαδή της θεμελιώδους άνευ ορίων έρευνας, που ανοίγει τους ορίζοντες της γνώσης και προσφέρει αναρίθμητες δυνατότητες για την ανακάλυψη του απρόσμενου. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνεχίζει να τη χρηματοδοτεί.

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ στη συνεδρίασή της, της 05/05/2021 προκήρυξε το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ) 2021 (https://peve.elke.ntua.gr/).

Το ΠΕΒΕ 2021 έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς επανεκκίνησης της δράσης μέσω του ΠΕΒΕ 2020.

Ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής, σημειώνει ότι το ΕΜΠ συνεισφέρει εξ ιδίων πόρων στη χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας, ενισχύοντας την αξιοποίηση του πολύτιμου ερευνητικού δυναμικού του, ειδικά τους νέους ερευνητές.

Η Βασική Έρευνα είναι το διερευνητικό μέρος της εφαρμοσμένης/τεχνολογικής έρευνας και επομένως είναι απαραίτητη για την καινοτομία. Και οι δύο τύποι έρευνας είναι αναπόσπαστα μέρη της ίδιας δημιουργικής και αναπτυξιακής
διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ, Καθηγητή Ι. Χατζηγεωργίου το ΠΕΒΕ 2021 θα χρηματοδοτήσει την εκτέλεση 20 ερευνητικών έργων με διετή διάρκεια.

Το ύψος της χρηματοδότησης θα ανέλθει στο ποσό των 360.000 ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ.