ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενίσχυση συνεργασιών με βρετανικά ΑΕΙ

Ενίσχυση συνεργασιών με βρετανικά ΑΕΙ

Διημερίδα σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «UK-Greece Strategic Partnership in Education to foster collaborations between UK and Greek Universities», το οποίο υλοποιείται από το υπουργείο Παιδείας, τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το British Council. Τα τέσσερα θεματικά σεμινάρια παρακολούθησαν εκπρόσωποι ελληνικών και βρετανικών πανεπιστημίων, οι οποίοι πληροφορήθηκαν για το θεσμικό πλαίσιο και αντάλλαξαν ιδέες και καλές πρακτικές για τη διεξαγωγή διμερών συνεργασιών. Συγκεκριμένα, μετείχαν πανεπιστημιακοί από σχεδόν όλα τα ελληνικά και από 30 βρετανικά πανεπιστήμια.  

Ενδεικτικά, στο πρώτο σεμινάριο έγινε αναφορά στη στρατηγική της βρετανικής κυβέρνησης για τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, καθώς και σε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της διεθνοποίησης των βρετανικών πανεπιστημίων. Μεταξύ αυτών παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα Turing, το οποίο θα παρέχει οικονομική υποστήριξη σε Βρετανούς φοιτητές για συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Στο σεμινάριο με θεματική «Διπλά και κοινά προγράμματα σπουδών», οι ομιλητές στάθηκαν στη σημασία της σταδιακής οικοδόμησης μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ΑΕΙ, ξεκινώντας από μικρότερης εμβέλειας συνεργασίες και προχωρώντας σε μια συμφωνία για κοινά προγράμματα σε επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών. Παράλληλα επισημάνθηκε πως οι ερευνητικές συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων δημιουργούν δυνατότητες για συνέργειες και με επιχειρήσεις, καθώς και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, για τα θερινά προγράμματα και τους κύκλους μαθημάτων οι ομιλητές συμφώνησαν στο ότι η περιορισμένη διάρκεια τέτοιων προγραμμάτων απαιτεί καινοτόμο σχεδιασμό, ενθαρρύνει τη διαθεματικότητα και τη διαπολιτισμικότητα, επιτρέπει την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Στον χαιρετισμό της η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι «η συμμετοχή των πανεπιστημίων μας σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες και δίκτυα μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη, συμβάλλοντας στη διεύρυνση των οριζόντων τους και στην ενδυνάμωση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας». Από την πλευρά της η πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα Kate Smith ανέφερε ότι «το τρέχον πρόγραμμα θέτει έναν νέο πυλώνα στην εκπαιδευτική σχέση Ηνωμένου Βασιλείου – Ελλάδας, βασιζόμενο στην κοινή δέσμευση των δύο κυβερνήσεων για ενίσχυση της εξωστρέφειας. Οι συνεργασίες που θα διαμορφωθούν υπό την αιγίδα του προγράμματος θα δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για να συνεργαστούν βρετανικά και ελληνικά ιδρύματα, και θα βοηθήσουν Βρετανούς και Ελληνες να μελετήσουν από κοινού την επόμενη μέρα».