ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικρατεί η Δέλτα – Πού εντοπίστηκαν οι μεταλλάξεις (πίνακες)

Αυτά προκύπτουν από την ανάλυση δειγμάτων από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που περιλαμβάνονται στο σημερινό επιδημιολογικό δελτίο του ΕΟΔΥ.

Επικρατεί η Δέλτα – Πού εντοπίστηκαν οι μεταλλάξεις (πίνακες)

Επιπλέον 770 απομονώσεις μεταλλάξεων Δέλτα, εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα. Πρόκειται για το 99,7% των 772 νεοαπομονωθέντων στελεχών ενδιαφέροντος, στελεχών υπό παρακολούθηση ή υπό διερεύνηση.

Αυτά προκύπτουν από την ανάλυση δειγμάτων από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που περιλαμβάνονται στο σημερινό επιδημιολογικό δελτίο του ΕΟΔΥ.

Η γονιδιωματική ανάλυση έγινε την περίοδο 17 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου σε δείγματα που έχουν επιλέχτηκαν τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα, προκειμένου να διερευνηθεί η παρουσία στελεχών ειδικού ενδιαφέροντος του ιού ή στελέχη υπό παρακολούθηση.

Επικρατεί η Δέλτα – Πού εντοπίστηκαν οι μεταλλάξεις (πίνακες)-1

Επικρατεί η Δέλτα – Πού εντοπίστηκαν οι μεταλλάξεις (πίνακες)-2

Επικρατεί η Δέλτα – Πού εντοπίστηκαν οι μεταλλάξεις (πίνακες)-3