ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευχές του Πάπα στον Βαρθολομαίο

Θερμές ευχές απηύθυνε με επιστολή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο ο Πάπας Φραγκίσκος, με αφορμή τη συμπλήρωση, σήμερα, 30 ετών από την ανάρρηση του κ. Βαρθολομαίου στον πατριαρχικό θρόνο

eyches-toy-papa-ston-vartholomaio-561551746

Με μια ιδιαίτερα θερμή επιστολή απευθύνθηκε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος απέστειλε συγχαρητήριες ευχές για τη συμπλήρωση, σήμερα, 30 ετών από την ανάρρηση του κ.κ. Βαρθολομαίου στον πατριαρχικό θρόνο, στις 22 Οκτωβρίου 1991.

Επιστολή για τα 30 έτη από την ανάρρησή του στον πατριαρχικό θρόνο με αναφορά στη συναντίληψη και στη σύσφιγξη των σχέσεών τους.

Ο Πάπας Φραγκίσκος εκφράζει «τας ολοθέρμους ευχάς μου διά έτη πολλά! Ad multos annos», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και προσθέτει: «Μετέχω μεθ’ υμών εις την προς Κύριον ευχαριστίαν διά τας πολλάς ευλογίας, αι οποίαι εδόθησαν εις υμάς εν τω βίω και τη διακονία σας κατά την διάρκειαν των ετών αυτών, και προσεύχομαι εις τον δωροδότην Θεόν να σας δίδη υγείαν, πνευματικήν αγαλλίασιν και πλουσίαν την χάριν διά επιστηριγμόν κάθε πτυχής της υψηλής υμών διακονίας».

Σε άλλο σημείο της επιστολής μιλάει για την εξέλιξη της προσωπικής σχέσης τους, από την παρουσία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην τελετή ενθρόνισής του στη Ρώμη και μετά. «Με την πάροδο του χρόνου, ο δεσμός αυτός εξελίχθη εις αδελφικήν φιλίαν, καλλιεργουμένην μέσω των πολλών συναντήσεών μας», αναφέρει χαρακτηριστικά και μιλάει για συναντίληψη «περί της κοινής ποιμαντικής ευθύνης μας έναντι των επειγουσών προκλήσεων τας οποίας αντιμετωπίζει σήμερον ολόκληρον το ανθρώπινον γένος».

Η επιστολή είναι γραμμένη στην αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει αναφορές και στις προκλήσεις που αναδείχθηκαν από την πανδημία με τις συνακόλουθες υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και τη στάση του Οικουμενικού Πατριάρχη απέναντι σε αυτές. Περιλαμβάνει, επίσης, αναφορά στον διάλογο μεταξύ των δύο Εκκλησιών.