ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευέλικτο σύστημα προμηθειών υγείας

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή προς ψήφιση το ν/σ του υπ. Υγείας για εκσυγχρονισμό της διαδικασίας προμηθειών υγείας μέσω της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας.

Ευέλικτο σύστημα προμηθειών υγείας

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή προς ψήφιση το ν/σ του υπ. Υγείας για εκσυγχρονισμό της διαδικασίας προμηθειών υγείας μέσω της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας.

Προβλέπει τη μετατροπή της ΕΚΑΠΥ σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με στόχο τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος προμηθειών υγείας. Σκοπός της ΕΚΑΠΥ είναι, μεταξύ άλλων, ο συντονισμός κεντρικών προμηθειών, παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων και υλικών υγείας, ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή κεντρικών διαγωνισμών, η σύναψη συμβάσεων και η παρακολούθηση υλοποίησής τους.

Η ΕΚΑΠΥ προβλέπεται να δημιουργήσει τέσσερα ηλεκτρονικά μητρώα: Μητρώο Προϊόντων, Υπηρεσιών και Προμηθευτών, Μητρώο Κεντρικών Προμηθειών, Μητρώο Κόστους και Αναλώσεων, Μητρώο Τεχνικών Προδιαγραφών. Στις αρμοδιότητές της είναι και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του συνόλου των υπό εκτέλεση συμβάσεων στον χώρο της υγείας.