Κτηματολόγιο: Οι ιδιοκτησίες στα «μικρά» Δωδεκάνησα

Κτηματολόγιο: Οι ιδιοκτησίες στα «μικρά» Δωδεκάνησα

Η ολοκλήρωση του κτηματολογίου αποκαλύπτει την ταυτότητα για τον αριθμό των ακινήτων και τους ιδιοκτήτες

3' 58" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Η επεξεργασία των στοιχείων της κτηματογράφησης στα 10 μικρότερα νησιά των Δωδεκανήσων, «συν» τη μεγάλη σε έκταση Κάρπαθο (η Κως και η Ρόδος ακολουθούν διαφορετική διαδικασία, λόγω του παλαιού ιταλικού κτηματολογίου), δίνει εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το πλήθος και το είδος των ακινήτων που δηλώθηκαν, τον τρόπο που έγινε η δήλωση στο κτηματολόγιο και μέσω αυτού τον αριθμό των δικαιωμάτων που «διέφευγαν» από τα υποθηκοφυλακεία, αφού δηλώθηκαν με χρησικτησίες ή με… μαζικές αποδοχές κληρονομιάς το προηγούμενο διάστημα.

Τα στοιχεία, που αποτυπώνουν την ταυτότητα της ιδιοκτησίας στα Δωδεκάνησα, συγκεντρώθηκαν για λογαριασμό της «Κ» από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Μερικές απαραίτητες επεξηγήσεις: όπου αναφέρεται ως αιτία απόκτησης η κληρονομιά, πρόκειται για αποδοχές που ξεκίνησαν αφότου άρχισε η κτηματογράφηση (και προφανώς έγιναν μαζικά εξαιτίας αυτής). Επίσης, όπου αναφέρεται ως είδος ακινήτων τα αστικά, πρόκειται για ακίνητα εντός πόλεων ή χωριών. Ας δούμε τα στοιχεία:

• Το Αγαθονήσι «ανήκει» σε 98 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 430 γεωτεμάχια (οικόπεδα), 15 κάθετες και 5 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 52,85% των δικαιωμάτων ήταν σε αγροτικά ακίνητα. Το 76,61% των δικαιωμάτων δηλώθηκε βάσει τίτλου, ένα 13,8% με κληρονομιά και 9,5% με χρησικτησία. Κατά μέσον όρο, κάθε πολίτης που δήλωσε ιδιοκτησία στο Αγαθονήσι έχει 5,5 δικαιώματα ιδιοκτησίας εκεί.

• Η Αστυπάλαια «ανήκει» σε 1.957 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 3.137 γεωτεμάχια, 465 κάθετες και 543 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 65,4% των δικαιωμάτων αφορούν αστικά ακίνητα. Το 82% των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων δηλώθηκε με τίτλο, το 17,1% με κληρονομιά και μόλις 0,8% με χρησικτησία. Κατά μέσον όρο κάθε πολίτης με ιδιοκτησία στο νησί δήλωσε 3 δικαιώματα.

• Η Κάλυμνος «ανήκει» σε 12.446 διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 12.062 γεωτεμάχια, 6.337 κάθετες και 2.589 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 79,7% των δικαιωμάτων αφορά αστικά ακίνητα και μόλις το 20,2% αγροτικά. Το 81,9% των δικαιωμάτων δηλώθηκε με συμβόλαιο, το 17% μέσω κληρονομιάς και το 1% με χρησικτησία. Η αναλογία δικαιωμάτων προς δικαιούχους ήταν 2,6.

Κτηματολόγιο: Οι ιδιοκτησίες στα «μικρά» Δωδεκάνησα-1

• Η Κάρπαθος «ανήκει» σε 7.404 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 25.933 γεωτεμάχια, 192 κάθετες και 1.904 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 69,8% των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων είναι σε αγροτικά ακίνητα. Περίπου 3.700 δικαιώματα, ο μεγαλύτερος αριθμός στα «μικρά» Δωδεκάνησα δηλώθηκε μέσω χρησικτησίας (ποσοστό 11,16%), ενώ 77,8% με τίτλους και ακόμα 10,9% με αποδοχή κληρονομιάς. Κάθε ιδιοκτήτης δήλωσε κατά μέσον όρο 4,5 δικαιώματα στο νησί.

• Η Κάσος «ανήκει» σε 1.708 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 7.195 γεωτεμάχια, 14 κάθετες (ο μικρότερος αριθμός στα «μικρά» Δωδεκάνησα) και 49 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Αγροτικά είναι το 68,4% των δικαιωμάτων. Το 74,3% δηλώθηκε με τίτλο, 15,1% με κληρονομιά και 10,4% με χρησικτησία, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στην εξεταζόμενη περιοχή (αντιστοιχεί σε 901 ακίνητα). Κάθε ιδιοκτήτης δήλωσε κατά μέσον όρο 5 ιδιοκτησιακά δικαιώματα στο νησί.

Στην Κάρπαθο και στην Κάσο δηλώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός ακινήτων μέσω χρησικτησίας, ενώ στην Κάλυμνο και στη Λέρο ο μικρότερος.

Οι Λειψοί «ανήκουν» σε 959 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 1.642 γεωτεμάχια, 345 κάθετες και 69 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 57,8% των δικαιωμάτων ήταν σε αγροτικά ακίνητα. Το 85% των ακινήτων δηλώθηκε μέσω τίτλου, το 12,3% με κληρονομιά και το 2,4% με χρησικτησία. Κατά μέσον όρο, κάθε πολίτης που δήλωσε ιδιοκτησία στους Λειψούς έχει 2,9 δικαιώματα ιδιοκτησίας εκεί.

Η Λέρος «ανήκει» σε 4.974 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 5.703 γεωτεμάχια, 1.645 κάθετες και 655 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 64,4% των δικαιωμάτων δηλώθηκε σε οικισμούς. Το 82,4% των ακινήτων δηλώθηκε με τίτλο, το 16,5% με κληρονομιά και το 1% με χρησικτησία. Κάθε ιδιοκτήτης δήλωσε κατά μέσον όρο 2,5 δικαιώματα στο νησί.

• Η Νίσυρος «ανήκει» σε 1.373 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 4.250 γεωτεμάχια, 23 κάθετες και 83 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Τα περισσότερα ιδιοκτησιακά δικαιώματα είναι σε αγροτικές εκτάσεις (59,1%). Το 78,2% των δικαιωμάτων δηλώθηκε με τίτλο, το 17,2% με κληρονομιά και το 4,5% με χρησικτησία. Σε κάθε ιδιοκτήτη αντιστοιχούν κατά μέσον όρο 3,8 δικαιώματα.

• Το Καστελλόριζο «ανήκει» σε 878 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 1.470 γεωτεμάχια, 21 κάθετες και 89 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 87,5% των ακινήτων που δηλώθηκαν είναι εντός οικισμού, το μεγαλύτερο ποσοστό στα «μικρά» Δωδεκάνησα. Με τίτλους ιδιοκτησίας δηλώθηκε το 86,8% των δικαιωμάτων, το υψηλότερο ποσοστό στην εξεταζόμενη περιοχή. Με κληρονομιά ακόμα 8,7% και με χρησικτησία 4,5%. Σε κάθε ιδιοκτήτη αντιστοιχούν 2,4 ιδιοκτησιακά δικαιώματα, το χαμηλότερο ποσοστό στην εξεταζόμενη περιοχή.

• Η Τήλος ανήκει σε 1.201 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 5.396 γεωτεμάχια, 155 κάθετες και 138 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 74,8% των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων είναι σε αγροτικά ακίνητα, το υψηλότερο ποσοστό στα «μικρά» Δωδεκάνησα. Με τίτλους δηλώθηκε το 83,1% των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, το 9,2% με αποδοχή κληρονομιάς και 7,6% με χρησικτησία. Σε κάθε ιδιοκτήτη αντιστοιχούν 5,59 δικαιώματα, ο υψηλότερος αριθμός στην εξεταζόμενη περιοχή.

• Τέλος, η Χάλκη «ανήκει» σε 962 ιδιοκτήτες. Στο νησί δηλώθηκαν 1.723 γεωτεμάχια, 28 κάθετες και 106 οριζόντιες ιδιοκτησίες. Το 54% των ακινήτων είναι σε αστικές περιοχές. Το 78,7% των δικαιωμάτων δηλώθηκε με τίτλους ιδιοκτησίας, το 15,2% με αποδοχή κληρονομιάς και το 6% με χρησικτησία. Σε κάθε ιδιοκτήτη αντιστοιχούν κατά μέσον όρο 2,8 ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT