ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπαίδευση: Συνεχή προσκόμματα ΔΟΕ στην αξιολόγηση

Επιμένει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) να τορπιλίζει τη διαδικασία της αξιολόγησης στα σχολεία, στέλνοντας στους συλλόγους διδασκόντων «φασόν» κείμενα καλώντας να τα χρησιμοποιήσουν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας.

Εκπαίδευση: Συνεχή προσκόμματα ΔΟΕ στην αξιολόγηση

Επιμένει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) να τορπιλίζει τη διαδικασία της αξιολόγησης στα σχολεία, στέλνοντας στους συλλόγους διδασκόντων «φασόν» κείμενα καλώντας να τα χρησιμοποιήσουν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της ΔΟΕ έστειλε στις σχολικές μονάδες (δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ειδικά σχολεία) τα νέα ενιαία κείμενα για τη Β2 φάση του συλλογικού προγραμματισμού, «κάνοντας το επόμενο βήμα στη μάχη που δίνουμε ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική του υπουργείου Παιδείας», όπως λέει. «Με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας, τον οποίο μέσω της ενιαίας στάσης μας προσπαθούμε να ακυρώσουμε στην πράξη, βρισκόμαστε στο επίπεδο Β2», προσθέτει.

Στο Α επίπεδο έγινε αποτίμηση της περυσινής χρονιάς. Η ΔΟΕ επιχείρησε να τορπιλίσει και αυτή τη φάση, ωστόσο το υπουργείο ανέφερε ότι, τελικά, περισσότερες από 3.000 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απάντησαν με δικά τους κείμενα και δεν αξιοποίησαν τα «φασόν». Αριθμό που η ΔΟΕ αμφισβητεί.

Με βάση τη διαδικασία, στο Β επίπεδο έχουμε τον συλλογικό προγραμματισμό, ο οποίος έχει δύο διαφορετικές φάσεις:

Στέλνει στους συλλόγους διδασκόντων «φασόν» κείμενα και καλεί να τα χρησιμοποιήσουν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας.

– Η Β1 με τον καθορισμό των στόχων κάθε σχολείου που ολοκληρώθηκε στις 29 Νοεμβρίου.

– Η Β2 που αφορά τον σχεδιασμό κάθε σχολείου. Ο αριθμός των σχολείων που ανταποκρίθηκαν στην κλήση της ΔΟΕ θα γίνει γνωστός μετά την επαναλειτουργία των σχολείων.

Διευθυντές Εκπαίδευσης

Χθες επίσης ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας ότι αρχίζει η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για την επιλογή 58 διευθυντών πρωτοβάθμιας και 58 δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου και ώρα 14.00, μέσω της διαδικτυακής πύλης https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών Taxis. Με την αίτηση, οι υποψήφιοι θα δηλώνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ενδιαφέροντός τους και θα αναρτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, με διδακτική υπηρεσία οκτώ τουλάχιστον ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, με πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Α΄ επιπέδου και να έχουν ασκήσει καθήκοντα για δύο τουλάχιστον έτη σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Οι διευθυντές Εκπαίδευσης τοποθετούνται για τετραετή θητεία.