Υπόθεση Folli Follie: «Αναγκαστική αναβολή» της δίκης

Υπόθεση Folli Follie: «Αναγκαστική αναβολή» της δίκης

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 19 Ιουνίου του 2023

4' 56" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Σε «αναγκαστική αναβολή» οδηγήθηκε η δίκη για την υπόθεση της Folli Follie λόγω της συνεχιζόμενης αποχής των δικηγόρων από την εκδίκαση υποθέσεων, πρώτου βαθμού, που αφορούν κατηγορίες για δράση «εγκληματικής οργάνωσης».

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 19 Ιουνίου του 2023 με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται πως «το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν πληρούνται πλέον οι αυτονόητες προϋποθέσεις της εντός ευλόγου χρόνου διαστήματος δίκαιης δίκης και της ορθής απονομής της Δικαιοσύνης».

Το δικαστήριο, με πρόεδρο την κ. Μαρία Ανδρεοπούλου και μέλη τους εφέτες Γιώργο Γρίβα  και την Αναστασία Σιώμου, στην αρκετά αυστηρού ύφους απόφαση του που ανακοινώθηκε από έδρας, αναφέρει τα εξής:

«Στις 10-1-2022, έγινε ενώπιον του παρόντος Β’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών η έναρξη της εκδίκασης της συγκεκριμένης ιδιαιτέρως σοβαρής υποθέσεως για την εσωτερική έννομη τάξη, η οποία όμως είχε και τεράστιο διεθνή αρνητικό αντίκτυπο, ιδίως αναφορικώς με τη λειτουργία των ελεγκτικών θεσμών που σχετίζονται με την κεφαλαιαγορά και το χρηματιστήριο, και την εύρυθμη, σύννομη και διαφανή λειτουργία τους.

Έκτοτε, έλαβαν χώρα 22 συναπτές συνεδριάσεις (παρά τις αντιρρήσεις των συνηγόρων, ενόψει των λοιπών υποχρεώσεών τους), κατά τις οποίες αντιμετωπίσθηκαν σοβαρά νομικά θέματα, όπως αίτημα παραστάσεως αλλοδαπού  κατηγορουμένου για τον οποίο δεν εισήχθη η υπόθεση στο ακροατήριο , ακυρότητες κατηγορητηρίου, παραστάσεις πολιτικής αγωγής κλπ. Εν συνεχεία, άρχισε η εξέταση μαρτύρων του κατηγορητηρίου, η πλειοψηφία των οποίων ήταν επενδυτές – φερόμενοι ως ζημιωθέντες. Ωστόσο, από τις 6-4-2022 και έως σήμερα, το Δικαστήριο αναγκάστηκε να οδηγηθεί σε διαδοχικές διακοπές της συζήτησης της υπόθεσης, και συγκεκριμένα σε 7 διακοπές, με αντίστοιχη ματαίωση 35 προσδιορισμένων συνεδριάσεων, ενόψει της απόφασης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων για στοχευμένη αποχή των δικηγόρων από υποθέσεις πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος (όπως στην προκειμένη υπόθεση) ή πλημμελήματος, δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 187 ΠΚ, διαμαρτυρόμενοι για την τροποποίησή της, δυνάμει του άρθρου 68παρ2 του Ν 4908/2022. Μετά τις διαδοχικές παρατάσεις της στοχευμένης αποχής, (εν αναμονή μιας φημολογούμενης και ουδέποτε έως σήμερα πραγματοποιηθείσας τροποποίησης ή ανάκλησης της επίμαχης διάταξης) το ΔΣ του ΔΣΑ (με βάση την αρχική απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων) αποφάσισε, στις 22-9-2022, την παράταση της αποχής έως τις 31-12- 2022. Ωστόσο, προ της λήξεως του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, με την από 14-11-2022 νεότερη απόφασή του, το ανωτέρω ΔΣ παρέτεινε την αποχή έως τις 31-3-2023. Με αυτά τα δεδομένα, και παρά τις επανειλημμένες και μετ’ επιτάσεως προσπάθειες του Δικαστηρίου να εξαιρεθεί από την αποχή η συγκεκριμένη υπόθεση, ενόψει της σοβαρότητάς της και όσων προαναφέρθηκαν, αφού σε όλους τους κανόνες υπάρχουν εξαιρέσεις και εν προκειμένω οι συνθήκες την επέβαλαν ( την εξαίρεση), δεν υπήρξε ανταπόκριση από κανένα αρμόδιο θεσμικό φορέα. Ούτε το γεγονός ότι υπάρχει αρχόμενη παραγραφή σε μέρος του χρονικού διαστήματος των φερομένων ως τελεσμένων πράξεων του κατηγορητηρίου (φερόμενος χρόνος τέλεσης 2001 — 2018), ήταν καθοριστικό ή αρκετό για να κάμψει την απόφαση συνεχίσεως της  αποχής. Ενόψει αυτών των δεδομένων, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν πληρούνται πλέον οι αυτονόητες προϋποθέσεις της εντός ευλόγου χρόνου διαστήματος δίκαιης δίκης και της ορθής απονομής της Δικαιοσύνης.

Και τούτο διότι αφενός λόγω της μακροχρόνιας διακοπής της ομαλής ροής της διαδικασίας και της αναπόφευκτης αποξένωσης από το αντικείμενο της δίκης, στο οποίο – αντικείμενο- το Δικαστήριο αφιέρωσε εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο για την ανάγνωση και κατανόηση της ογκωδέστατης  δικογραφίας όσο και για την αναζήτηση εξειδικευμένων πληροφοριών κυρίως οικονομικής / λογιστικής / χρηματιστηριακής φύσεως, που δεν παρέχονται στον Έλληνα Δικαστή – σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες- αλλά η αναζήτησή τους επαφίεται στη συνείδηση και την εργατικότητα του καθενός από αυτούς και που εκ των πραγμάτων, η ανωτέρω κοπιώδης προσπάθειά του (Δικαστηρίου) απαξιώθηκε από τις περιστάσεις) και αφετέρου σε συνδυασμό με τον άγνωστο χρόνο λήξεως της δημιουργηθείσας προειρημένης καταστάσεως. Να σημειωθεί επίσης, ότι μετά βεβαιότητας θα υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στη διαδικασία, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του έτους 2023.

Λαμβανομένου περαιτέρω υπόψη, ότι τα μέλη του Δικαστηρίου συμμετέχουν και σε άλλες δίκες, σε δικαστήρια τριμελούς και πενταμελούς συνθέσεως, η άνευ υπαιτιότητάς τους ιδιότυπη αυτή μακροχρόνια και χωρίς χρονικό ορίζοντα λήξεως, ομηρία τους, οδηγεί σε γενικότερη δυσλειτουργία του Εφετείου Αθηνών ως προς τη συγκρότηση των συνθέσεων και σε συνεπαγόμενο αντίκτυπο στη δίκαιη δίκη άλλων υποθέσεων πολιτών που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Και τούτο, ενόψει της δέσμευσης μιας μεγάλης αίθουσας που τελικώς δεν χρησιμοποιείται για αρκετές δικασίμους ανά μήνα (ενώ είναι γνωστή η έλλειψη μεγάλων αιθουσών απαραίτητων για τη διεξαγωγή σημαντικών δικών που ήδη απασχολούν την επικαιρότητα) και της αδυναμίας εξευρέσεως ημερομηνιών για διακοπή των συζητουμένων υποθέσεων (όπου μετέχουν τα μέλη του παρόντος Δικαστηρίου μαζί με άλλους δικαστές), οδηγουμένων αναγκαστικώς σε αναβολή τους. Τέλος να σημειωθεί ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση, όταν δόθηκε ο λόγος διαδοχικά στους παρισταμένους συνηγόρους, επί της εισαγγελικής προτάσεως για νέα διακοπή, τάχθηκαν εκ νέου υπέρ αυτής, χωρίς όμως να αναληφθεί εκ μέρους τους οποιαδήποτε δέσμευση για την παράστασή τους στις μεταγενέστερες ήδη ορισθείσες δικασίμους, έστω και χωρίς άδεια του οικείου δικηγορικού Συλλόγου, ενώ όλοι ανεξαιρέτως αναγνωρίζουν την εξαιρετική σπουδαιότητα της συγκεκριμένης δίκης και την ανάγκη συνεχίσεως της. Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, τα οποία εκφεύγουν του ελέγχου και της αρμοδιότητας του παρόντος Δικαστηρίου, αναφορικά με την ικανότητά του να τροποποιήσει τις ανωτέρω συνθήκες, ώστε να συνεχισθεί απρόσκοπτα η διαδικασία, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει η συγκεκριμένη υπόθεση στο παρόν στάδιο να αναβληθεί αυτεπαγγέλτως, για τη δικάσιμος της 19-6-2023, χωρίς κλήτευση των παρόντων κατηγορουμένων».

Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων έχουν παραπεμφθεί ο ιδρυτής του Ομίλου της Folli Follie, ο γιος και η σύζυγός του καθώς και 10 ακόμη κατηγορούμενοι για τη υπόθεση των ανακριβών οικονομικών στοιχείων που εμφάνιζε επί σειρά ετών η ελληνικών συμφερόντων πολυεθνική εταιρεία προκειμένου να έχει καλή χρηματιστηριακή εικόνα. Οι κατηγορούμενοι, κυρίως στελέχη της εταιρείας, βρίσκονται αντιμέτωποι με σειρά κακουργημάτων που αφορούν τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, οι πράξεις της οποίας, σύμφωνα με όσα καταλογίζονται στην ογκώδη δικογραφία, προκάλεσαν ζημιά που υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση σε περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr 

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT