ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστορικά Φύλλα με την «Κ»: Η κήρυξη του Ανένδοτου Αγώνα

Ιστορικά Φύλλα με την «Κ»: Η κήρυξη του Ανένδοτου Αγώνα

Στις 4 Νοεμβρίου 1961, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ορκίζεται για τέταρτη φορά πρωθυπουργός, μετά τις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου, στις οποίες πέτυχε πλειοψηφία άνω του 50%. Στην πραγματικότητα, ο σχηματισμός τέταρτης κυβέρνησης υπό τον Κων. Καραμανλή ερχόταν έπειτα από μια εκλογική αναμέτρηση, η οποία οδήγησε στην κήρυξη του Ανένδοτου Αγώνα από τον Γεώργιο Παπανδρέου και την Ενωση Κέντρου, μετά τις καταγγελίες περί εκλογών βίας και νοθείας.

«Ο αρχηγός της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως παρουσίασε χθες εις τον Βασιλέα µίαν λαµπράν Κυβέρνησιν, την καλυτέραν που ηδύνατο να σχηµατίση. Και όχι µόνον ως πρόσωπα, αλλά και ως κατανοµή αρµοδιοτήτων η Κυβέρνησις αυτή είναι επιτυχής», αναφέρει η «Καθηµερινή» στις 5 Νοεµβρίου. «Αι Κυβερνήσεις δεν κρίνονται προκαταβολικώς. Προκαταβολικώς παρέχουν υπόσχεσιν χρησίµου έργου. Κρίνονται εκ των έργων των. Μια εγγύησις επιτυχίας της τετάρτης Κυβερνήσεως Καραµανλή είναι η προσωπική πείρα, σύνεσις και εργατικότης του κ. Πρωθυπουργού».

Την ίδια ώρα, ο Γεώργιος Παπανδρέου ανακοίνωνε: «Εξ ονόµατος της Ε.Κ. θεωρώ καθήκον να επαναλάβω, ότι [την κυβέρνηση της ΕΡΕ] δεν την αναγνωρίζοµεν ως νόµιµον Κυβέρνησιν».

Από την άλλη, η «Καθηµερινή» αποχαιρετούσε έναν συνεργάτη της, που υπουργοποιήθηκε. «Ο συνεργάτης της “Καθηµερινής” κ. Παν. Πιπινέλης ανέλαβεν από χθες το υπουργείον Εµπορίου. Αι στήλαι αυταί της εφηµερίδος λυπούνται διότι χάνουν την εκλεκτήν συνεργασίαν του, αλλά χαίρουν µε την ελπίδα ότι ο κ. Πιπινέλης θα επιδείξη ικανότητας και εις το νέον του έργον».Ιστορικά Φύλλα με την «Κ»: Η κήρυξη του Ανένδοτου Αγώνα-1