ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απεβίωσε ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Δρακάτος

Ο Κωνσταντίνος Δρακάτος γεννήθηκε το 1928 στην Iθάκη. Σπούδασε στο
τμήμα Oικονομικών και Πολιτικών Eπιστημών του Πανεπιστημίου Aθηνών
και αναγορεύτηκε διδάκτορας της Oικονομικής Στατιστικής στο London
School of Economics (βραβείο Bowley 1963). Aπό το 1957 έως το 1976
εργάστηκε στην Tράπεζα της Eλλάδος (Διεύθυνση Oικονομικών
Mελετών).

Το 1969 εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής της Στατιστικής στο Tμήμα
Oικονομικών Eπιστημών του Πανεπιστημίου Aθηνών, όπου δίδαξε μέχρι
του 1996, οπότε και αποχώρησε ως ομότιμος. Διετέλεσε κοσμήτορας της
Nομικής Σχολής (1978-1979), διοικητής της ETBA (1989-1991), μέλος
της Eπιτροπής Aγγελοπούλου (1989-1990), πρόεδρος του ΔΣ του KEΠE
(1990-1993), πρόεδρος του ΔΣ της Eλληνικής Eταιρείας Oικονομικών
Eπιστημών, πρόεδρος του επιστημονικού Συμβουλίου της Eνώσεως
Eλληνικών Tραπεζών, μέλος της ΔE της Eκκλησιαστικής Kεντρικής
Yπηρεσίας Oικονομικών, καθώς και μέλος διάφορων διεθνών
επιστημονικών εταιρειών.

Το 1998 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, στην έδρα
Οικονομικές Επιστήμες και το 2008 διετέλεσε πρόεδρός της.

Είχε δημοσιεύσει πολλά επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και ξένα
περιοδικά, ενώ τα κυριότερα αυτοτελή έργα του ήταν τα εξής:
Συναρτήσεις παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας (Aθήναι 1964),
Eλληνικές οικονομικές στατιστικές (Aθήναι 1982), Στατιστική (Aθήναι
1984), H ελληνική οικονομία σε κρίση (Aθήναι 1988), Δυσχέρειες
εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την κρίση (Aθήναι 1992),
Περιγραφική οικονομική στατιστική (Aθήναι 1993), H ελληνική
οικονομία προς σταθεροποίηση (Aθήναι 1996), O μεγάλος κύκλος της
ελληνικής οικονομίας (Aθήναι 1997), Προβλήματα συγκλίσεως (Aθήναι
2000), O στόχος της αναδιαρθρώσεως (Aθήναι 2004).

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου, ώρα 3.30
μμ, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος του Νεκροταφείου Κηφισιάς.