ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συζητήθηκε στο ΣτΕ η προσφυγή των πανεπιστημίων κατά της διαθεσιμότητας

«Ολοκληρώθηκε σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης, την οποία κατέθεσαν
κατά του μέτρου της διαθεσιμότητας τρία από τα οκτώ Πανεπιστήμια
που επλήγησαν, και συγκεκριμένα το ΑΠΘ, το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ» δήλωσε
ο πρύτανης του ΑΠΘ Γιάννης Μυλόπουλος και πρόσθεσε:

«Κατά τη συζήτηση καταδείχτηκε από την πλευρά της νομικής
υποστήριξης των πανεπιστημίων ο οικονομικά ασύμφορος, ακαδημαϊκά
επιζήμιος, διοικητικά ατεκμηρίωτος, κοινωνικά επιβλαβής και
συνταγματικά αβάσιμος χαρακτήρας του μέτρου της διαθεσιμότητας, το
οποίο ελήφθη παρά τις περί του αντιθέτου μελέτες, εισηγήσεις και
γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων επιτροπών των ιδρυμάτων. Κυρίως, όμως,
αυτό που καταδείχτηκε ενώπιον της Ολομέλειας ήταν η βλάβη που
υπέστησαν τα πανεπιστήμια από την εφαρμογή το