ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εστάλησαν από το ΑΣΕΠ τα στοιχεία δημοτικών αστυνομικών που επιθυμούν μετάταξη στην ΕΛΑΣ

estalisan-apo-to-asep-ta-stoicheia-dimotikon-astynomikon-poy-epithymoyn-metataxi-stin-elas-2004322

Τον αλφαβητικό πίνακα και πίνακες ανά φορέα προέλευσης των δημοτικών αστυνομικών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη μετάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία, απέστειλε το ΑΣΕΠ στο αρχηγείο της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας και κατ' εφαρμογή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Δημόσιας Τάξης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω διαβιβασθέντες πίνακες θα κληθούν, με μέριμνα της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/ΑΕΑ, να προσέλθουν εντός προθεσμίας που θα οριστεί, προκειμένου να εξεταστούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα τους από τις αντίστοιχες επιτροπές.

Μετά την ολοκλήρωση της, κατά τα ανωτέρω, εξέτασης θα αποσταλεί στο ΑΣΕΠ αλφαβητικός πίνακας των υπαλλήλων με τη σχετική ένδειξη της καταλληλότητας ή μη αυτών στις ως άνω διαδικασίες, προκειμένου το ΑΣΕΠ να προβεί στην κατάρτιση των πινάκων κατάταξης και διάθεσης υπαλλήλων, τους οποίους θα διαβιβάσει στα οικεία Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια.