ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακαδημία Αθηνών: προκηρύξεις επιστημονικών βραβείων

akadimia-athinon-prokiryxeis-epistimonikon-vraveion-2011145

    Βραβεία για πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες στον τομέα της Φιλοσοφίας, προκήρυξε η Ακαδημία Αθηνών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έχουν προκηρυχθεί τα εξής βραβεία:

1. Βραβείο Μιχαήλ Ν. Κοκολογιάννη, στη μνήμη της αδελφής του Έρσης, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, το οποίο θα απονεμηθεί σε Έλληνα για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης, με θέμα «Η διδασκαλία της φιλοσοφίας στη μέση εκπαίδευση: κριτική αξιολόγηση και συγκριτική εξέταση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, είναι έως τις 30 Απριλίου 2015.
2. Λυκούργειο βραβείο με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, από τα έσοδα της δωρεάς Παναγιώτη Γραμματικάκη, για την καλύτερη ανέκδοτη επιστημονική εργασία Έλληνα επιστήμονα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, σε τομέα της Φιλοσοφίας. Η προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), είναι έως τις 30 Απριλίου 2016. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2016. Αν η προκήρυξή του αποβεί άγονη ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική συγγένεια, έστω και αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
3. Βραβείο Παναγιώτου Π. Οικονόμου, σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης του Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ για συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα «Οι Νόμοι του Πλάτωνος». Η προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθ. 4), είναι έως τις 30 Απριλίου 2015.
4. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα «Η ιστορία της Ακαδημίας Πλάτωνος από της ιδρύσεώς της το 387 πΧ μέχρι της καταργήσεώς της από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό το 529 μΧ». Η προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, είναι έως τις 30 Απριλίου 2015.
Πληροφορίες για τα βραβεία, τα οποία θα απονεμηθούν τον Δεκέμβριο του 2015, μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στον ιστότοπο www.academyofathens.gr ή στο τηλέφωνο 210-3664700.