ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μαζικές αιτήσεις ΟΤΑ για κάλυψη κενών θέσεων

mazikes-aitiseis-ota-gia-kalypsi-kenon-theseon-2011216

Ξεπέρασαν ήδη τις 5.000 οι αιτήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, μέσω του Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας. Η εξέλιξη αυτή, η ύπαρξη δηλαδή πληθώρας κενών θέσεων προς κάλυψη, δημιουργεί όρους να καλυφθεί ο στόχος εθελοντικής κινητικότητας που έχει τεθεί στον χώρο δήμων και περιφερειών. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Λ. Γρηγοράκου στο ΑΠΕ, σύμφωνα με την οποία «στόχος μας ήταν κατ’ ελάχιστον 3.500 θέσεις εργασίας. Ομως, όλα δείχνουν ότι φθάνουμε στις 5.000 θέσεις εργασίας. Η διαδικασία προχωράει ικανοποιητικά με τη σημαντική βοήθεια των φορέων, αλλά και των υπαλλήλων». Ο αριθμός των εργαζομένων που θα ενταχθούν στην ενδοδημοτική κινητικότητα θα υπολογιστεί στον συνολικό αριθμό –δέσμευση απέναντι στην τρόικα για τη διαθεσιμότητα–κινητικότητας εντός του 2014.

Θέλοντας να διευκολύνει τη διαδικασία, το υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την οποία προβλέπεται παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων από φορείς που έχουν κενά και επιθυμούν να τα καλύψουν μέσω του προγράμματος. Με την κύρωση της τροπολογίας, αναμένεται να αυξηθούν πολύ περισσότερο τα αιτήματα φορέων.

Η τροπολογία που κατατέθηκε προβλέπει επιπλέον σημαντικές αλλαγές ως προς τη διαδικασία της μετάταξης. Η έγκριση μετάταξης θα αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ και όχι στο υπουργείο Εσωτερικών. Εάν δεν υπάρξει ηλεκτρονική απάντηση από το ΑΣΕΠ εντός πέντε ημερών, θα θεωρείται ότι το αίτημα έγινε αποδεκτό. Ο υπάλληλος μπορεί να υποβάλει αίτηση σε ένα μόνο φορέα. Το αίτημα θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται ο κλάδος, η ειδικότητα, ο βαθμός, τα χρόνια προϋπηρεσίας και τα προσόντα που κατέχει. Ο υπάλληλος θα πρέπει να επισυνάπτει τη σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης ή του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο μπορεί να αποδείξει την εμπειρία και τις γνώσεις του. Σε διάστημα τριών ημερών, ο φορέας υποδοχής συντάσσει την απόφαση μετάταξης «κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διαδικασίας». Με την ίδια απόφαση βεβαιώνεται ότι ο φορέας υποδοχής διαθέτει τις απαιτούμενες πιστώσεις. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο φορέας υποδοχής δεν προωθήσει τη διαδικασία μετάταξης, ο υπάλληλος συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον φορέα της οργανικής του θέσης. Το συγκεκριμένο σημείο είναι πολύ σημαντικό, καθώς προνοεί ότι σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η μετακίνηση, στο διάστημα του ενός μήνα που ο υπάλληλος έχει μπει σε διαθεσιμότητα, ο εργαζόμενος δεν μένει στον αέρα, αλλά επιστρέφει στην προηγούμενη θέση του.

Προϋποθέσεις

Βεβαίως, παρά τον μεγάλο αριθμό κενών θέσεων που δηλώθηκαν από τους ΟΤΑ, δεν «έκλεισε» το θέμα της εθελοντικής κινητικότητας. Κατ’ αρχάς, οι οργανισμοί που αιτούνται πλήρωση κενών θέσεων πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τις επιπλέον μισθολογικές ανάγκες. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξουν 3.500 υπάλληλοι που θα κάνουν αίτηση για να ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας, μπαίνοντας σε διαθεσιμότητα για ένα μήνα. Θετικά στην υπέρβαση των επιφυλάξεων μπορεί να λειτουργήσει μία θετική υπόσχεση της κυβέρνησης και μία «απειλή»: η υπόσχεση είναι πως όποιος υπάλληλος μπει στο πρόγραμμα της κινητικότητας δεν πρόκειται να ξαναμπεί σε διαθεσιμότητα. Από την άλλη, εάν δεν προχωρήσει η εθελοντική κινητικότητα, θα ακολουθήσει υποχρεωτική.

Αναστάτωση με τους διοικητικούς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ενδοκυβερνητικούς τριγμούς προκαλεί η προσπάθεια του υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου να μειώσει τον αριθμό των διοικητικών υπαλλήλων του Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ) που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. Σε αντίθεση με την κοινή υπουργική απόφαση από τα μέσα Οκτωβρίου 2013, που ορίζει τον αριθμό των διαθεσίμων από το ΕΚΠΑ σε 498, το υπ. Παιδείας στο σχέδιο της διαπιστωτικής πράξης για το ΕΚΠΑ θέτει σε διαθεσιμότητα 400. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η ηγεσία του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης αρνείται να υπογράψει τη διαπιστωτική πράξη του υπ. Παιδείας, τονίζοντας ότι οι 498 έχουν συμπεριληφθεί στην κυβερνητική δέσμευση προς την τρόικα και ότι η ΚΥΑ κάνει λόγο για 498.

Μετά την εξέλιξη αυτή, αναστάτωση επικράτησε χθες στο ΕΚΠΑ όπου οι υπάλληλοι θεωρούν ότι η ηγεσία του υπ. Παιδείας αθετεί τις υποχρεώσεις της, ενώ ζητούν επίσπευση των διαδικασιών ώστε να μην απολυθούν με τη λήξη του οκταμήνου διαθεσιμότητας στις 15 Ιουνίου. Ερώτημα επίσης αποτελεί γιατί, ενώ το υπ. Παιδείας προώθησε στη Βουλή τροπολογία με βάση την οποία όσοι δεν απογραφούν θα τεθούν σε αργία, τελικά μοριοδοτήθηκαν και εκείνοι που δεν απεγράφησαν.

Η διαπιστωτική πράξη διαθεσιμότητας εκκρεμεί και στο ΕΜΠ, λόγω της πληθώρας αιτήσεων θεραπείας επί των πινάκων κατάταξης των υπαλλήλων με βάση τη μοριοδότησή τους. Στελέχη του ΕΜΠ αναφέρουν ότι το υπ. Παιδείας υποσχέθηκε στους διαθέσιμους να λαμβάνουν επιπλέον το 25% για να εργάζονται. Κάτι που δεν έγινε και το ΕΜΠ ζητεί πληρωμή υπερωριακής εργασίας για τους εναπομείναντες υπαλλήλους, ώστε να καλυφθεί ο φόρτος εργασίας που συσσωρεύθηκε λόγω των τρίμηνων κινητοποιήσεων των υπαλλήλων.