Πράσινο φως ΣτΕ για εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα

Πράσινο φως ΣτΕ για εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα

53" χρόνος ανάγνωσης

Ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο προκειμένου να κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις θα μπορούν να επιλέγουν ασθενείς και νοσηλευόμενοι σε περίπτωση που τα ιατρικά μηχανήματα των δημόσιων νοσοκομείων δεν λείτουργούν λόγω βλάβης ή δεν υπάρχουν , ενώ το ίδιο ισχύει και για τους επισκέπτες των εξωτερικών ιατρείων.

Πρόκειται για απόφαση του Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ το οποίο εκρινε απόφαση διοικητή νοσοκομείου της περιφέρειας συμφωνα με την οποία για κάθε επείγουσα εξέταση ασθενούς που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο επειδή δεν διαθέτει το αντίστοιχο μηχάνημα ή το μηχάνημα δεν λειτουργεί λόγω βλάβης, το γραφείο κίνησης ασθενών θα παραπέμπει τους ασθενείς εναλλάξ στα διαγνωστικά κέντρα της περιοχής, ελέγχοντας την ισοκατανομή των περιστατικών.

Στο ΣτΕ προσέφυγε διαγνωστικό κέντρο ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση .Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, οι ασθενείς μπορούν να επιλέξουν ελευθέρα το ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο το οποίο επιθυμούν να πάνε.

Ως προς την απόφαση περί ισομερούς κατανομής των ασθενών στα διαγνωστικά κέντρα, «τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση» ότι εφαρμόζεται στις περιπτώσεις εκείνες που «ο ασθενής, αφού ερωτηθεί, δεν εκδηλώσει σχετική προτίμηση ως προς συγκεκριμένο διαγνωστικό κέντρο στο οποίο επιλέγει να μεταβεί».