ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιλογή του νέου επικεφαλής της ΚτΠ μέσω συνέντευξης

epilogi-toy-neoy-epikefalis-tis-ktp-meso-synenteyxis-2029221

Μέσω συνέντευξης, όπως ακριβώς θα επιλέγονται βάσει του νέου συστήματος όλα τα διευθυντικά στελέχη του Δημοσίου, θα αναδειχθεί ο νέος επικεφαλής της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.».

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπως είχε πράξει και για την επιλογή προέδρου του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μέχρι τις 20 Ιουνίου θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ιστοσελίδα http://www.online.ekdd.gr/applications.

«Εχουμε δεσμευθεί για την επιλογή των πλέον άξιων και ικανών σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, μέσα από διαφανείς διαδικασίες. Πρέπει να προχωρήσουμε στην αντικειμενική και αξιοκρατική επιλογή πολιτικού προσωπικού σε καίριες, για τη δημόσια διοίκηση, θέσεις. Η διαδικασία αυτή μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για την επιλογή άλλων στελεχών που μέχρι σήμερα διορίζονταν με πολιτικές αποφάσεις», δήλωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Αφήνουμε  τους  απευθείας διορισμούς και  υπηρετούμε συστηματικά  την  πολιτική  της  πλήρωσης θέσεων υψηλής ευθύνης με σαφή κριτήρια και αντικειμενικότητα», πρόσθεσε από την πλευρά της η υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει έξι στάδια:

• Εκδοση της προκήρυξης

• Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων

• Αξιολόγηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης. Επιλέγονται οι έξι πλέον κατάλληλοι υποψήφιοι, οι οποίοι καλούνται σε συνέντευξη

• Υποβάλλονται στη διαδικασία της συνέντευξης.

• Οι τρεις επικρατέστεροι υποψήφιοι προτείνονται με αιτιολογημένη εισήγηση στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης

• Στο τελευταίο στάδιο ο υπουργός αποφασίζει αιτιολογημένα τον διορισμό του μέλους Δ.Σ. προς τον σκοπό ορισμού του στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου κατόπιν επικύρωσης της επιλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο.