ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενας “κροκόδειλος” στα Μέγαρα, 80 χρόνια πριν

Ενας “κροκόδειλος” στα Μέγαρα, 80 χρόνια πριν

Κατά πάσα πιθανότητα, ο κροκόδειλος που κολυμπάει στο φράγμα Ποταμών Αμαρίου στο Ρέθυμνο δεν είναι ο πρώτος του είδους του ο οποίος πάτησε επί (νεο)ελληνικού εδάφους. Είχε προηγηθεί το "παράδοξον τέρας", το οποίο έκανε την εμφάνισή του στους βάλτους των Μεγάρων πριν απο 80 χρόνια.

Οπως διαβάζουμε στην "Καθημερινή" της 2ας Οκτωβρίου 1934, το "τέρας", που "εις την μορφήν και το σχήμα ομοιάζει με κροκόδειλον",  εντοπίστηκε απο κυνηγό στη βαλτώδη περιοχή της μονής του Αγ. Ιεροθέου. Ο κυνηγός το πυροβόλησε "άνευ αποτελέσματος" κι όταν η είδηση έγινε ευρύτερα γνωστή, σημειώθηκε "μεγάλη συρροή περιέργων" οι οποίοι έσπευσαν να δουν ή να φωτογραφήσουν "το τέρας". Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ανεπιβεβαιώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ηγούμενος της μονής προσέφερε 5.000 δραχμές (ποσόν το οποίο αντιστοιχούσε σε 4-5 μισθούς της εποχής) σε όποιον κατάφερνε να "φονεύση το τέρας". Δεδομένου ότι τις επόμενες μέρες δεν δημοσιεύτηκαν άλλες πληροφορίες επι του θέματος, το πιθανότερο είναι ότι "το τέρας" του 1934 την γλύτωσε απο τους ανθρώπους – και όλα τα παρελκόμενα – σε αντίθεση με τον κροκόδειλο του Ρεθύμνου.

Το πλήρες δημοσίευμα απο την "Καθημερινή" – 2 Οκτωβρίου 1934

Μεγαρείς βεβαιούν ότι συνήντησαν ένα τέρας παρά την μονήν Αγίου Ιεροθέου

Πώς το περιγράφουν οι ιδόντες

Κατά τηλεφωνήματα εκ Μεγάρων, ο κυνηγός κ. Κυρ. Πάνος επιμένει ότι εις την περιοχήν της μονής του Αγίου Ιεροθέου και παρά τα βαλτώδη μέρη αυτής είδε παράδοξον τέρας. Ο κ. Πάνος, λέγει, ότι συνήντησε πράγματι μία φοράν, ενώ εκυνηγούσεν εις τους βάλτους, ένα τέρας και το εσκόπευσε άνευ όμως αποτελέσματος. Ο κ. Πάνος το περιγράφει ως εξής:

Είνε ένα τέρας που είς την μορφήν και το σχήμα ομοιάζει με τον κροκόδειλον. Είνε μήκους ενός και ημίσεως, το δε σώμα του καταλήγει εις την ουράν όπως και του κροκοδείλου.

Το δέρμα του αποτελείται απο λέπια ωσάν εξ οστράκου, τόσον δε σκληρόν ωστε η σφαίρα του όπλου να μην ημπορή να το διαπεράσει αλλά να αποστρακίζεται. Εχει τέσσαρα κοντά πόδια και ένα τεράστιον κεφάλι. Βάδιζε πολύ αργά. Αλλ' εκείνον που προκαλεί τον μεγαλύτερον τρόμον εις την θέαν του είναι το βλέμμα του. Εχει ένα περίεργον βλέμμα και περί αυτού ομιλούν όλοι όσοι το είδαν.

Εις την ενδιαφέρουσα πληροφορίαν του κ. Πάνου, κατα τας ιδίας εκ Μεγάρων πληροφορίας, έρχεται συμπληρωματικώς και η πληροφορία του αγροφύλακος κ. Λιώγρη, όστις επανειλημμένως συνήντησε το τέρας, ότι αποκλείεται η εκδοχή ότι πρόκειται περί κροκοδείλου.

Εξ αφορμής της σχετικής πληροφορίας, την οποίαν επιβεβαιούν και πολλοί άλλοι χωρικοί, σημειούται μεγάλη συρροή περιέργων, οι οποίοι σπεύδουν ή να ιδούν ή να φωτογραφήσουν το τέρας.

Υπάρχει η πληροφορία, χωρίς εν τούτοις να επιβεβαιούται, ότι ο ηγούμενος της μονής υπεσχέθη αμοιβήν 5.000 δραχμών εις όποιον φονεύσει το τέρας.