ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο νόμος κατά της διαφθοράς ικανοποίησε την Ευρώπη

o-nomos-kata-tis-diafthoras-ikanopoiise-tin-eyropi-2038518

Το Συμβούλιο της Ευρώπης χαιρέτισε την πρόσφατη ψήφιση του νόμου κατά της διαφθοράς ως ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνοντας σε έκθεσή του ότι δημιουργεί ένα εντελώς νέο και πιο αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο, το οποίο για πρώτη φορά συνδέει όλες τις πρόνοιες του ποινικού κώδικα που αφορούν δωροδοκίες και κάθε είδους επιρροές.

Η έκθεση υπογραμμίζει με θετικό τρόπο το γεγονός ότι καταργούνται μερικές από τις πρακτικές του παρελθόντος, τις οποίες είχε επικρίνει το Συμβούλιο, κυρίως ο περιορισμός να διώκονται οι περιπτώσεις δωροδοκίας δημοσίων λειτουργών μόνον όταν αυτές αφορούν ενέργειες που σχετίζονται αποκλειστικά με την άσκηση των καθηκόντων τους, και στο πλαίσιο αυτό γίνεται μνεία στην ευθυγράμμιση της Ελλάδας με τις Αρχές και τις σχετικές αναφορές της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Ποινικό Δίκαιο. Από την άλλη, επικρίνεται το γεγονός ότι δεν έχει αναληφθεί καμία «συγκεκριμένη δράση» για την κατάργηση των χρονικών περιορισμών που ισχύουν σε ό,τι αφορά την άσκηση δίωξης εναντίον νυν και πρώην υπουργών.

Παράλληλα, το Συμβούλιο στηλιτεύει την αργή πρόοδο που καταγράφεται στο ζήτημα της διαφάνειας στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Οι συντάκτες της έκθεσης κάνουν λόγο για «ασάφειες» λόγω της περιορισμένης ενημέρωσης που παρέσχε η Ελλάδα σχετικά με το περιεχόμενο του νόμου που αφορά τις διαδικασίες δημόσιας χρηματοδότησης κομμάτων και υποψηφίων στις εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές και στοχεύει στη ενίσχυση της διαφάνειας. «Είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς σε ποιο βαθμό ο νέος νόμος για τη χρηματοδότηση των κομμάτων ανταποκρίνεται στις σχετικές εισηγήσεις της Ομάδας Κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς (GRECO), αλλά σίγουρα παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις», τόνισε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης, Π. Κακαβιάτος.

Οι κυβερνητικές αποφάσεις για τη μείωση της πολιτικής χρηματοδότησης ακολούθησαν την επεξεργασία 16 συστάσεων της Επιτροπής GRECO που έγιναν έπειτα από εκτεταμένη έρευνα. Μεταξύ άλλων, αυτές ζητούσαν να παραταθεί η περίοδος οικονομικής αναφοράς που εφαρμόζεται στις προεκλογικές εκστρατείες, ώστε η οικονομική δραστηριότητα να καταγράφεται επακριβώς, να καταργηθεί η δυνατότητα χρήσης ανώνυμων κουπονιών για δωρεές προς κόμματα και υποψηφίους, οι δωρεές πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο να γίνονται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, τα δάνεια που χορηγούνται σε κόμματα να μην αποκλίνουν από τους κανόνες της ορθής τραπεζικής και να είναι σαφές αν αυτά αποπληρώνονται σύμφωνα με τους όρους που εκταμιεύθηκαν, να προκύπτει στους λογαριασμούς των κομμάτων η ακριβής αμοιβή των αποσπασμένων σε αυτά δημοσίων υπαλλήλων, οι λογαριασμοί κομμάτων και φορέων που σχετίζονται με αυτά να είναι πιο διαφανείς, να είναι εύκολη η πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, να διενεργείται ανεξάρτητος έλεγχος στα κόμματα που πρέπει να τηρούν βιβλία και λογαριασμούς, να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Επιτροπής Ελέγχου, ο έλεγχος κομμάτων και υποψηφίων να είναι διαρκής και ουσιαστικός και να επιβάλλονται κυρώσεις σε όσους παραβαίνουν τους κανόνες.