ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συμβολαιογραφικές πράξεις χωρίς πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Συμβολαιογραφικές πράξεις χωρίς πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Απαλλάσσονται οι πολίτες από την υποχρέωση προσκόμισης του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ σε όλες τις συμβολαιογραφικές πράξεις οι οποίες έχουν συνταχθεί μέχρι και τις 31/12/2013, ανεξάρτητα από τον χρόνο μεταγραφής τους, σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου.

Επίσης διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις πράξης τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, που αφορά κοινόχρηστους χώρους ακινήτου, δεν θα απαιτείται η προσκόμιση του πιστοποιητικού από όλους τους συνιδιοκτήτες, αλλά μόνο από αυτούς που έχουν μεταβολή στις οριζόντιες ιδιοκτησίες ή στα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους.

Στο μεταξύ, η απόφαση διευκρινίζει ότι:

• Η ειδοποίηση των δόσεων που εκτυπώνεται από το Περιουσιολόγιο αναφέρεται μόνο στις εκ του νόμου προβλεπόμενες ημερομηνίες καταβολής των δόσεων με βάση την αρχική εκκαθάριση.

• Η πίστωση των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί από τους φορολογουμένους εμφανίζεται στην «προσωποποιημένη πληροφόρηση» του TAXISNet, στην οποία καταγράφονται οι καταβολές.

Οσοι ιδιοκτήτες δηλαδή εισέλθουν στην εφαρμογή του περιουσιολογίου θα διαπιστώσουν ότι έχει γίνει νέα εκκαθάριση με περισσότερες δόσεις του οφειλόμενου φόρου. Ωστόσο, όσοι έχουν πληρώσει όλο το ποσό θα πρέπει να το αγνοήσουν. Σημειώνεται ότι στις 22 Σεπτεμβρίου θα αναρτηθούν τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν λάθη.