ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιβολή προστίμου για τα επικίνδυνα απόβλητα ζητά η Κομισιόν

Επιβολή προστίμου για τα επικίνδυνα απόβλητα ζητά η Κομισιόν

Tην επιβολή προστίμου στην Ελλάδα, με ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 14.904.736 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 72.864 ευρώ, έως ότου εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις ζητά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Κομισιόν με νέα προσφυγή της για ανεπαρκή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

Η πρώτη καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Ελλάδας ήταν πριν από πέντε χρόνια και σημείωνε την έλλειψη σχεδίου διαχείρισης για την αντιμετώπιση των διάφορων ειδών επικίνδυνων αποβλήτων, όπως για παράδειγμα τα ιατρικά απόβλητα και οι χημικές ουσίες, τα οποία παραμένουν στο περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)] και πολυχλωροτριφαινύλια (PCT).

Η Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει εντός του 2013. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν έχει υλοποιήσει καν τα πρώτα αναγκαία βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως η θέσπιση ενός κατάλληλου εθνικού σχεδίου διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων.

Συνεπώς η Ελλάδα θα πρέπει:

– Να καταρτίσει κατάλληλο σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

– Να δημιουργήσει κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων. Για παράδειγμα, όπως τονίζει η Κομισιόν, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις για την αναγέννηση ελαίων, την επεξεργασία των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, την ανακύκλωση συσσωρευτών ή την ανάκτηση ορισμένων μετάλλων.

– Να αντιμετωπίσει το ζήτημα των παλαιών αποβλήτων που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά, έως ότου καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διαχείρισή τους.