ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεμένει από υπαλλήλους λόγω διαθεσιμότητας το ΕΚΠΑ

Ξεμένει από υπαλλήλους λόγω διαθεσιμότητας το ΕΚΠΑ

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) βρίσκονται ένα βήμα πριν από την κατάρρευση. Το ίδρυμα κινδυνεύει να μείνει με περίπου 760 διοικητικούς υπαλλήλους (από τους περίπου 1.300 που είχε πριν από την εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας), καθώς στα τέλη Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας 257 διοικητικών υπαλλήλων του. Βέβαια, το ΕΚΠΑ μπορεί να διεκδικήσει την προκήρυξη νέων θέσεων διοικητικών, ώστε να διασωθούν κάποιοι από τους 257 διαθεσίμους του, όμως βασική προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι η κάλυψη των 142 θέσεων που έχει ήδη «πάρει» το ίδρυμα με βάση τη σχετική προκήρυξη των συναρμοδίων υπουργείων στις 16 Ιουνίου 2014.

Οι 142 θέσεις θα καλυφθούν από ήδη διαθεσίμους, όμως υπάρχει εκκρεμότητα στην ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων που έχουν υποβάλει στο ΑΣΕΠ όσοι διαθέσιμοι διοικητικοί υπάλληλοι διεκδικούν μία από τις προνομοιούχες θέσεις. Την ίδια στιγμή, προσωρινή λύση δόθηκε στο ζήτημα των 150 συμβασιούχων (φύλακες, βιβλιοθηκονόμοι, παιδαγωγοί κ.λπ.), των οποίων η σύμβαση ολοκληρώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου. Η Σύγκλητος τους έδωσε δίμηνη παράταση. Πρόθεση της πρυτανείας του ΕΚΠΑ είναι μέσα σε αυτό το δίμηνο να προκηρυχθούν νέα ερευνητικά προγράμματα στα οποία θα μπορούν, μέσω ΑΣΕΠ, να ενταχθούν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι.