Παράταση διαθεσιμότητας έως τα τέλη Μαρτίου

Παράταση διαθεσιμότητας έως τα τέλη Μαρτίου

1' 47" χρόνος ανάγνωσης

Παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο του 2015 η διαθεσιμότητα για συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, ενώ παράταση χορηγείται και για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού των φορέων όλου του δημόσιου τομέα.

Με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Διοικ. Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκης, προβλέπεται η παράταση της διαθεσιμότητας μέχρι 31.3.2015 για υπαλλήλους που δεν πρόλαβαν, χωρίς προσωπική τους υπαιτιότητα, να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς. Ειδικότερα πρόκειται για μια μικρή μερίδα δημοσίων υπαλλήλων (σ.σ.: το υπουργείο εκτιμά ότι δεν υπερβαίνουν τους 20) οι οποίοι δικαιώθηκαν με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και συνεπώς επέστρεψαν στις θέσεις τους αλλά δεν πρόλαβαν να συμπληρώσουν αίτηση μεταφοράς, καθώς η προθεσμία είχε λήξει. Η ρύθμιση αφορά και τους δημοτικούς αστυνομικούς Π.Ε. και Τ.Ε.

Στην αιτιολογική έκθεση, για τη συγκεκριμένη διάταξη αναφέρεται ότι «ρυθμίζεται η διαδικασία μετάταξης – μεταφοράς των υπαλλήλων που ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας και για λόγους που δεν ανάγονται σε δική τους υπαιτιότητα δεν είχαν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε καμία από τις εκδοθείσες έως σήμερα ανακοινώσεις του υπουργού. Η ρύθμιση κρίνεται επείγουσα και επιβεβλημένη δεδομένου ότι ο χρόνος διαθεσιμότητας μέρους των ως άνω υπαλλήλων λήγει στις 14.12.2014». Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διευκρινίζεται ότι η διάταξη αφορά «τους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους καθώς και τους δημοτικούς αστυνομικούς Π.Ε. και Τ.Ε.».

Αξιολόγηση

Ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης των δομών και του προσωπικού των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΝΠΙΔ, ΟΤΑ κ.λπ.), η οποία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.12.2014, βάσει της τροπολογίας παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2015.

Η τροπολογία προβλέπει επίσης:

• Τη δυνατότητα ανταλλαγής τακτικών υπαλλήλων με υπαλλήλους της Ε.Ε. ή άλλων χωρών στο πλαίσιο προγραμμάτων για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στο Δημόσιο.

• Τη σύμπραξη του υπουργού Διοικ. Μεταρρύθμισης στην έκδοση ΚΥΑ για τον μέγιστο αριθμό ετήσιων προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ και έργου στους ΟΤΑ.

• Τη χορήγηση από το ΥΔΜΗΔ σε ελεγκτικούς και ασφαλιστικούς φορείς δεδομένα απογεγραμμένων στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων.

• Τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων για τον διορισμό διακριθέντων αθλητών και προσωπικού που διορίζεται βάσει ειδικών διατάξεων, καθώς και

• Τη δυνατότητα απόσπασης στη Γ.Γ. Αθλητισμού διακριθέντων αθλητών οι οποίοι είναι διορισμένοι στα Σώματα Ασφαλείας ή στο Δημόσιο.