ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι δανειστές διαφωνούν με την ΠΝΠ για τα ΑΕΙ

aei

Βέτο στην πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η οποία ψαλιδίζει τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων των ΑΕΙ, βάζουν οι εκπρόσωποι των πιστωτών. Ειδικότερα, εκπρόσωποι των πιστωτών συναντήθηκαν χθες με τον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής των μέτρων-δράσεων που έχει ορίσει ο ΟΟΣΑ για την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», οι εκπρόσωποι των δανειστών διατύπωσαν στον κ. Φίλη τις επιφυλάξεις τους για την ΠΝΠ, που ακυρώνει ουσιαστικά τον ρόλο των Συμβουλίων, τα οποία θεσμοθετήθηκαν με τον νόμο 4009 το 2011. Μάλιστα, τονίζεται ότι τα Συμβούλια έχουν υιοθετηθεί από όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και μπορούν να βοηθήσουν στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την εξωστρέφεια των ΑΕΙ. Η ΠΝΠ, που υπεγράφη επί υπουργίας Ν. Φίλη, τροποποιεί βασικές ρυθμίσεις του νόμου 4009/2011 για την ανώτατη εκπαίδευση. Μεταξύ αυτών είναι, ενδεικτικά, η αφαίρεση από το Συμβούλιο κάθε ΑΕΙ της αρμοδιότητας να προεπιλέγει τρεις υποψηφίους πρυτάνεις, με αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων όλων των υποψηφίων.

Στην ίδια συνάντηση Φίλη-εκπροσώπων πιστωτών συζητήθηκαν τα βήματα που έχουν γίνει από το υπουργείο Παιδείας για τις αλλαγές στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και την υιοθέτηση του μεικτού συστήματος (συνδυασμός μαθητείας σε επιχειρήσεις και φοίτησης στο λύκειο), ενώ πηγές του υπουργείου ανέφεραν ότι δεν συζητήθηκε η πρόσφατη απόφαση για επιβολή ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Για το θέμα της ΠΝΠ επίσης ακρόαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο ζητεί η πανελλαδική επιτροπή της πρωτοβουλίας «Παιδεία 2015». Να σημειωθεί ότι τα μέλη της πρωτοβουλίας «Παιδεία 2015», η οποία αποτελείται από διδάσκοντες στις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες, είχαν ταχθεί κατά των αλλαγών που προέκρινε το νομοσχέδιο το οποίο είχε καταρτισθεί επί υπουργίας Αριστείδη Μπαλτά, αλλά τελικά δεν ψηφίσθηκε από την προηγούμενη Βουλή.

Στην επιστολή τους προς τον κ. Παυλόπουλο, τα μέλη της επιτροπής αναφέρουν ότι «η νομοθετική πρόβλεψη των Συμβουλίων ήρθε να εναρμονίσει τα ελληνικά πανεπιστήμια με το διεθνές κεκτημένο. Συγκεκριμένα, τη θεσμοθέτηση ενός σώματος, το οποίο εκλέγεται αποκλειστικά και μόνον από την ίδια την ακαδημαϊκή κοινότητα και στο οποίο μεταφέρονται οι πλείστες των αρμοδιοτήτων του υπουργού Παιδείας. Ο θεσμός προσείλκυσε δεκάδες (άνω των 100) διεθνούς προβολής και φήμης καθηγητές πανεπιστημίων της αλλοδαπής, αλλά και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, που ως στόχο είχαν την προσέλκυση πόρων και υποτροφιών για τα Ιδρύματα, τη διασφάλιση διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης των οικονομικών των ΑΕΙ, τη μεταφορά εμπειρίας και πρακτικών προηγμένων χωρών και τη σύνδεση των πανεπιστημίων μας με μεγάλα επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Σημειωτέον ότι η προσφορά όλων αυτών ήταν χωρίς αμοιβή». Ταυτόχρονα, η επιτροπή στην επιστολή της προς τον κ. Παυλόπουλο υπενθυμίζει την ευρεία πλειοψηφία με την οποία ψηφίστηκε ο νόμος στη Βουλή.