ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της ανεργίας στο Γ’ τρίμηνο του 2015

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της ανεργίας στο Γ’ τρίμηνο του 2015

Στο 24% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στο Γ' τρίμηνο του 2015 καταγράφοντας αποκλιμάκωση σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2014 που είχε ανέλθει στο 25,5% αλλά και σε σύγκριση με το Β' φετινό τρίμηνο που ήταν 24,6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής πάνω από 7 στους 10 ανέργους αναζητούν εργασία και δεν βρίσκουν για περισσότερο από ένα χρόνο (73,7%). Η κατανοµή της ανεργίας, λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (46,9%). Τα χαμηλότερα  ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό (13,2%) τίτλο σπουδών και στους  πτυχιούχους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (20,0%).

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν µισθωτή απασχόληση, το 12,0% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 82,4% αναζητά πλήρη αλλά, στην ανάγκη, είναι διατεθειµένο να εργαστεί και µε µερική απασχόληση. Τέλος, το 5,6% είτε αναζητά µερική απασχόληση είτε δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει µερική ή πλήρη απασχόληση.

Ενα ποσοστό ανέργων (6,6%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του Β’ Τριµήνου του 2015, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή:

α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (27,7%),

β) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο εργασίας (20,2%),

γ) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (17,4%).

Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν ανέρχεται στο 23,6% του συνόλου των ανέργων ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 µήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα από το αν έχουν εργαστεί στο παρελθόν), αποτελούν αντίστοιχα το 73,7%.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε ξένη υπηκοότητα είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (28,6% έναντι 23,7%). Επίσης, το 72,4% των ξένων υπηκόων είναι οικονοµικά ενεργό, ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων, το οποίο είναι 51,2%.