ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου οι ενστάσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών

Μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου οι ενστάσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών

Εως και την ερχόμενη Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου, θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση και αίτηση θεραπείας επί των αποτελεσμάτων των μετεγγραφών στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ, όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται. Αν και απο το νομικό πλαίσιο δεν προβλεπόταν διαδικασία ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας επί των αποτελεσμάτων, ωστόσο, μετα την έντονη δυσαρέσκεια και τις διαμαρτυρίες μεγάλου μέρους των φοιτητών που δεν μπόρεσαν να πάρουν μετεγγραφή, με βαση τα ισχύοντα κριτήρια, η αναπληρώτρια υπουργος Παιδειας, Έρευνας και Θρησκευματων Σία Αναγνωστοπούλου, προέβη στην έκδοση υπουργικής απόφασης (αρ.12749/Ζ1/26-01-2016 (ΦΕΚ 112 Β')), συμφωνα με την οποία προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων, καθως και η επανεξέταση των αιτήσεων των φοιτητών που ενδιαφέρονται απο την Επιτροπή αυτή.

Ετσι, οι αιτήσεις θεραπείας θα πρέπει να υποβάλλονται απο τους ενδιαφερόμενους είτε μέσω συστημένης επιστολής, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο [email protected]) και θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτές τα στοιχεία του φοιτητή που έχει υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής και τη σχολή ή το τμήμα που έχει αιτηθεί μετεγγραφή. Επίσης, όπως διευκρινίζεται απο το υπουργειο, οι αιτήσεις θεραπείας ή ενστάσεις, που έχουν ήδη υποβληθεί από τις 15-1-2016 και μεταγενέστερα θα εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων χωρίς να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης θεραπείας.

Τέλος, σημειώνεται ότι για την πορεία των αιτήσεων τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των μετεγγραφών (https:transfer.it.minedu.gov.gr), κάνοντας χρήση των κωδικών τους.