ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

712-620x350

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή 61 σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο στάδια, το προκριματικό και το τελικό.

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου, και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο του τρέχοντος έτους.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό από την 15η Φεβρουαρίου έως και την 29η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, στη γραμματεία της Σχολής ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.

Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Κ.Υ.Υ.Δ.Δ.&Α.Δ., στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, στα Καταστήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στα δικαστικά καταστήματα όλων των Εφετείων και Πρωτοδικείων της χώρας με επιμέλεια των κατά τόπους Προέδρων Εφετών, καθώς και στα Καταστήματα όλων των Δικηγορικών Συλλόγων.