ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάλυψη δαπανών από ΕΥΔΑΠ για σύνδεση στο δίκτυο

20s1eydap-thumb-large

Την αύξηση του (άτοκου) δανείου προς τους κατοίκους του Θριασίου που επιθυμούν να συνδέσουν την κατοικία τους με το δίκτυο αποχέτευσης ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ.

Οπως αναφέρει, η εταιρία θα καλύψει το κόστος σύνδεσης μέχρι του ποσού των 2.500 ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας στις δαπάνες που αναγνωρίζει όλες τις αναγκαίες εργασίες εντός του ακινήτου για την προσαρμογή του εσωτερικού του δικτύου. Επιπλέον η περίοδος αποπληρωμής αυξάνεται στα 6 χρόνια, με παράλληλη απαλλαγή από τέλη αποχέτευσης για τα πρώτα δύο. Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η επιβολή προστίμου στη χώρα μας από το Ευρωδικαστήριο καθώς, παρά τη λειτουργία βιολογικού καθαρισμού στο Θριάσιο, ο αριθμός των συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης είναι ελάχιστος.