ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποβολή αιτήσεων από καθηγητές για το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας

Υποβολή αιτήσεων από καθηγητές για το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας

Ξεκινάει την Τετάρτη και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στις 2 μ.μ. η προθεσμία για τους καθηγητές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας.

Οι αιτήσεις αφορούν τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02 (Φιλόλογοι), ΠΕ03  (Μαθηματικοί), ΠΕ04.01 (Φυσικοί) και ΠΕ04.02 (Χημικοί).

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι  εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2015-2016, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε μία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.