ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύμπραξη καινοτομίας, επιχειρηματικότητας

sympraxi-kainotomias-epicheirimatikotitas-2146468

Τη σύμπραξη της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα προωθεί το υπουργείο Παιδείας μέσω του νέου προγράμματος που προανήγγειλε ότι θα ξεκινήσει το φθινόπωρο με τίτλο «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» και με συνολικό προϋπολογισμό 280 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων για την Ερευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία και απευθύνεται τόσο σε ερευνητικές ομάδες όσο και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα διακρίνεται σε τρεις τομείς, την έρευνα, τη σύμπραξη των δύο και την αξιοποίηση των ερευνητικών πορισμάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις προς χρηματοδότηση είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις είτε από ομάδες επιχειρήσεων ή από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τρεις διαφορετικούς κύκλους με δυνατότητα επανακατάθεσης ή βελτίωσης της αρχικής πρότασης σε περίπτωση απόρριψης. Οι τομείς που οι σχεδιαστές του προγράμματος επέλεξαν να χρηματοδοτήσουν είναι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα υλικά-κατασκευές με 28 εκατ. ευρώ, ο τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες με 22,4 εκατ. ευρώ, η αγροδιατροφή και βιομηχανία τροφίμων με 44,8, το περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη με 33,6, η υγεία και φάρμακα με 50,4, οι μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα με 5,6, η ενέργεια με 23,8, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών με 51,8, οι αναδυόμενες τεχνολογίες με 19,6 εκατ. ευρώ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία χρόνια, ενώ τα κριτήρια που θα αξιολογηθούν θα είναι η επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου, η εμπειρία και αξιοπιστία των δικαιούχων, η ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου και τέλος τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος της πρότασης. Το ύψος των χρημάτων που θα λάβουν τα επιτυχημένα έργα θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της επιχείρησης και από την κατηγορία δραστηριότητας. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020».