ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελεγχοι εργαζομένων για μόλυνση από ελονοσία

Ελεγχοι εργαζομένων για μόλυνση από ελονοσία

Εντολή για άμεσους και εντατικούς ελέγχους σε περιοχές και κατηγορίες εργαζομένων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης από ελονοσία, δίνει με εγκύκλιό του προς Περιφερειακές Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, ο γενικός γραμματέας του ΣΕΠΕ Γιάννης Σούκος.

Με την ίδια εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες προς τους εργοδότες και τους εργαζομένους, σχετικά με τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι αρμόδιοι επιθεωρητές καλούνται να διενεργήσουν άμεσα ελέγχους σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας όπου είναι πιθανό να υπάρχουν εστίες ανάπτυξης κουνουπιών και να ενημερώνουν τους εργοδότες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων και τους εργαζομένους για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν για την προστασία τους. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις «επηρεαζόμενες περιοχές». Ενδεικτικές κατηγορίες εργαζομένων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης είναι: αγρότες, γεωπόνοι, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, κηπουροί, δασολόγοι, φύλακες, εργαζόμενοι στην αποκομιδή σκουπιδιών και σε βιολογικούς καθαρισμούς, εργαζόμενοι σε πτηνοτροφεία και φάρμες και γενικά εργαζόμενοι οι οποίοι είναι συνήθως έξω όλη τη νύχτα, όπως είναι οι φύλακες, κ.ά.

Παράλληλα, καλούνται οι εργοδότες να παρέχουν ολοκληρωμένη και συστηματική ενημέρωση προς τους εργαζομένους σχετικά με τις πιθανές πηγές έκθεσης, τον τρόπο μετάδοσης και μόλυνσης από το πλασμώδιο.