ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αμφιβολίες ΣΕΒ για τις αλλαγές στο σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας

amfivolies-sev-gia-tis-allages-sto-systima-chorotaxikoy-schediasmoy-tis-choras-2166093

Υπέβαλε, για μία ακόμη φορά, ο ΣΕΒ τις παρατηρήσεις του στην αρμόδια επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός-Βιώσιμη ανάπτυξη»,‬ που συζητείται αυτές τις ημέρες.

Όπως αναφέρει ο ΣΕΒ, «αναθεωρείται εκ νέου το θεσμικό πλαίσιο για τη χωροταξία στη χώρα, μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια και, ενώ, ήδη, από τον περασμένο Μάιο, η κατάργηση των χρήσεων γης διατηρεί ένα καθεστώς αβεβαιότητας για κάθε νέα επένδυση που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στη χώρα».

Επίσης, υπογραμμίζει ότι «η επιχειρηματική κοινότητα επανειλημμένα έχει επισημάνει ότι η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από ένα πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού που θα προσελκύει επενδύσεις, επιταχύνοντας‭‭ ‬τις‭ ‬διοικητικές‭ ‬διαδικασίες,‭ ‬μειώνοντας‭‭ ‬το ‬διοικητικό‭‭ ‬βάρος‭ και διασφαλίζοντας τη ‬μέγιστη νομική βεβαιότητα του επενδυτή, προστατεύοντας, παράλληλα, το περιβάλλον».

Τα σημαντικότερα προβλήματα του νέου νόμου, κατά τον ΣΕΒ, βρίσκονται στις διατάξεις, που:

«1.‭ Ακυρώνουν‭ ‬στην‭ ‬πράξη‭‭ ‬το‭ ‬καινοτόμο‭ ‬εργαλείο‭‭ ‬των‭‭ ‬Ειδικών‭‭ ‬Χωρικών‬ Σχεδίων‭, καθώς εισάγουν διαδικασία προέγκρισης με υπουργική απόφαση για την‬ τροποποίηση‭ ‬πολεοδομικών‭ ‬ ‭ ‬όρων,‭ ‬οι‭ ‬οποίοι,‭ ‬όμως,‭ ‬εγκρίνονται‭ ‬με‬ ‬προεδρικό διάταγμα. Έτσι, αυξάνεται η αβεβαιότητα του επενδυτή, το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις και οι χρονικές καθυστερήσεις στους επενδυτές που θα αξιοποιούσαν τα‭ Ειδικά‭ ‭Χωρικά‭ ‬Σχέδια,‭ ‭παρά‭ ‭τις‭ ‬όποιες‭ ‬διακηρυγμένες‭ ‬προθέσεις‭ ‭για‭ ‬το αντίθετο.

2.‭ ‬Αναβαθμίζουν ‭το ρόλο των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων σε βάρος‬ των Ειδικών Χωροταξικών ‭ ‬Πλαισίων‭,‭ χωρίς να‭ ‬παρέχονται ‬εγγυήσεις ότι θα‬ ακολουθήσουν τον υπερκείμενο σχεδιασμό και αποκτούν κανονιστικό περιεχόμενο, υποκαθιστώντας σε κάποιο βαθμό και τον τοπικό ρυθμιστικό σχεδιασμό.

3.‭ ‬Δημιουργούν ασάφειες‭ ‬‭στους‭‬ ‭συντελεστές ‬δόμησης‭ που ‭‬αφορούν‭ ‬περιοχές‬‬ παραγωγικών‭ ‭και‭ ‭επιχειρηματικών‭ ‬δραστηριοτήτων‭ ‬και‭ ‬παρεμποδίζονται‭‭ ‬ειδικά καθεστώτα που υπηρετούν συγκεκριμένα εργαλεία οργανωμένης εγκατάστασης οικονομικών δραστηριοτήτων, (όπως, Επιχειρηματικά Πάρκα, ΒΕΠΕ-ΒΙΠΕ, κ.λπ.).

Σημειώνεται,‭ ‬τέλος ότι‭ με‭‬ ‭ορισμένες‭ ‬μεταβατικές‭ ‬‬διατάξεις‭ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ακυρωθεί ο όποιος σχεδιασμός είχε προλάβει να πραγματοποιηθεί με τις διατάξεις των χρήσεων γης του 4269/2014».