ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη Βουλή η ρύθμιση για τα δεδουλευμένα των συμβασιούχων

Στη Βουλή η ρύθμιση για τα δεδουλευμένα των συμβασιούχων

Λύση στο πρόβλημα της καταβολής των δεδουλευμένων των συμβασιούχων στην καθαριότητα, των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν έως τα τέλη του 2017, φιλοδοξεί να δώσει διάταξη του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που περιλαμβάνεται σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα, οι δαπάνες που προκύπτουν από ατομικές συμβάσεις για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ, θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των οικείων φορέων.

Ειδικά για την περίπτωση των δήμων, οι δαπάνες που αφορούν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, εκκαθαρίζονται κατά προτεραιότητα από τα έσοδα των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και, αν αυτά δεν επαρκούν, τότε εκκαθαρίζονται από τα κάθε είδους γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη των δαπανών αυτών, έσοδά τους.Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνεται και διάταξη που τροποποιεί τις μεταβατικές και τελικές διατάξεις αναφορικά με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

* Διευρύνονται οι μετατάξεις που μπορούν να ολοκληρωθούν με βάση το προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο.

* Παρατείνεται για όλους τους αποσπασμένους ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία υποδοχής μέχρι τη λήξη της απόσπασης, και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2018.

* Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για μετάταξη, όσων ήταν αποσπασμένοι κατά τη δημοσίευση του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224 /Α΄/2-12-2016).

* Ορίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θίγονται όσοι είναι αποσπασμένοι για λόγους συνυπηρέτησης.