ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα ηλετρκονική υπηρεσία ανοιχτή προς τα αιτήματα πολιτών

Νέα ηλετρκονική υπηρεσία ανοιχτή προς τα αιτήματα πολιτών

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προς τους πολίτες για την υποβολή αιτημάτων δημιούργησε το υπουργείο Παιδείας.

Οι πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, 7 ημέρες την εβδομάδα θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις στην πύλη https://mydocs.minedu.gov.gr και λαμβάνοντας τη στιγμή εκείνη και τον αριθμό πρωτοκόλλου τους.

Η ταυτοποίησή του γίνεται μέσω του TaxisNet, οπότε είναι απαραίτητο το αντίστοιχο όνομα χρήστη και ο κωδικός που του έχουν χορηγηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.