ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιστολή ΔΣΑ σε Κοντονή-Παπαδημητρίου για το δικηγορικό απόρρητο

Επιστολή ΔΣΑ σε Κοντονή-Παπαδημητρίου για το δικηγορικό απόρρητο

Ο πρόεδρος της oλομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Βασίλης Αλεξανδρής, με επιστολή του προς υπουργούς Δικαιοσύνης Στ. Κοντονή και Οικονομίας και Ανάπτυξης Δ. Παπαδημητρίου ζητεί την τροποποίηση της προτεινόμενης διάταξης σε σχετικό νομοσχέδιο που αφορά και το δικηγορικό απόρρητο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αλεξανδρής ζητεί να τροποποιηθεί η προτεινόμενη διάταξη για το δικηγορικό απόρρητο, στο νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2014/104/ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο προστασίας του.

Ακόμη, ο πρόεδρος του ΔΣΑ, σημειώνει ότι «λόγω του διαφορετικού επιπέδου προστασίας του απορρήτου στην περίπτωση των εμμίσθων δικηγόρων στο ενωσιακό και το ελληνικό δίκαιο, η διατήρηση της προτεινόμενης διατύπωσης, η οποία προβλέπει την εφαρμογή του δικηγορικού απόρρητου όπως ισχύει «δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου», προκαλεί αδικαιολόγητη ασάφεια και ανασφάλεια δικαίου».

Κάτι τέτοιο, συνεχίζει ο κ. Αλεξανδρής, μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της παρεχόμενης προστασίας του δικηγορικού απορρήτου, δυνάμει του εσωτερικού μας δικαίου.

(Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ)