ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με πλεόνασμα το 2018 ΕΡΤ και ΕΑΒ

me-pleonasma-to-2018-ert-kai-eav

Πλεονασματικές, αλλά μόνον με τα χρήματα των φορολογουμένων, θα είναι το 2018 οι κρατικές επιχειρήσεις ΕΡΤ και η ΕΑΒ. Σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς που δημοσιοποιήθηκαν στο ΦΕΚ, η ΕΡΤ για εφέτος θα είναι πλεονασματική κατά 40 εκατ. ευρώ και η ΕΑΒ κατά περίπου 67 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα η ΕΡΤ θα έχει έσοδα 199,5 εκατ. ευρώ, και έξοδα 159,5 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των εσόδων, μόνον τα 14 εκατ. ευρώ θα είναι λειτουργικά έσοδα, δηλαδή έσοδα από διαφημίσεις.

Τα υπόλοιπα 180 εκατ. ευρώ αφορούν έσοδα που προέρχονται από το ανταποδοτικό τέλος των 3 ευρώ/μήνα που καταβάλλουν οι περίπου πέντε εκατομμύρια ιδιοκτήτες παροχών ηλεκτρικού ρεύματος της επικράτειας. Επιπλέον των προαναφερομένων, προβλέπονται έσοδα 6 εκατ. ευρώ, που αφορούν κυρίως πιστωτικούς τόκους.

Η εταιρεία διαθέτει υψηλά ταμειακά διαθέσιμα λόγω της ρευστότητας που της παρέχουν οι φορολογούμενοι, μέσω της ΔΕΗ. Σημειώνεται ακόμη ότι για φέτος τα διαφημιστικά έσοδα της ΕΡΤ εκτιμώνται ότι θα είναι διπλάσια από εκείνα του 2016.

Τη χρονιά εκείνη η εταιρεία είχε έσοδα μόλις 7 εκατ. ευρώ, ενώ για πέρυσι (2017) δεν υπάρχουν προς το παρόν αποτελέσματα.

Αναφορικά με τα έξοδα, περίπου 70 εκατ. ευρώ είναι οι δαπάνες της μισθοδοσίας ενώ άλλα 40 εκατ. ευρώ θα δαπανηθούν για παροχές τρίτων (ηλεκτροδότηση, θέρμανση κ.λπ.).

Σε ό,τι αφορά την ΕΑΒ, η εταιρεία αναμένεται να εμφανίζει πλεόνασμα ύψους 67 εκατ. ευρώ. Αυτό όμως θα συμβεί επειδή το ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει περί τα 58,5 εκατ. ευρώ σε τοκοχρεολύσια της επιχείρησης. Η αμυντική βιομηχανία έχει δανεισμό της τάξης των 100 εκατ. ευρώ και αν η επιχείρηση έπρεπε να εξοφλήσει η ίδια τα χρέη προς τους πιστωτές, τότε θα ήταν ζημιογόνος.

Συνολικά για το 2018 τα έσοδα της ΕΑΒ αναμένονται σε 153,7 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 93 εκατ. ευρώ θα είναι έσοδα από τη λειτουργική δραστηριότητά της, ενώ τα υπόλοιπα περίπου 60 εκατ. ευρώ θα είναι η συμβολή του ελληνικού Δημοσίου στην καταβολή των τόκων (3,3 εκατ. ευρώ) και των τοκοχρεολυσίων (55 εκατ. ευρώ).

Από την άλλη πλευρά, τα προβλεπόμενα έξοδα της εταιρείας αναλύονται σε δαπάνες μισθοδοσίας (47 εκατ. ευρώ), αγορές 20 εκατ. ευρώ κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μισθοδοσία της εταιρείας θα αντιστοιχιστεί σε περισσότερο από το 50% των λειτουργικών εσόδων της.