ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου: Μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος οι τρεις μάρτυρες της Novartis

Αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου: Μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος οι τρεις μάρτυρες της Novartis

Μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος  και όχι απλώς μάρτυρες  που συμβάλλουν ουσιωδώς στην αποκάλυψη της αλήθειας χαρακτηρίζονται πλέον και με την σφραγίδα του αρμόδιου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου  τα τρία πρόσωπα που εξετάστηκαν με κωδική ονομασία  στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης για  την υπόθεση της Νοβάρτις.

Η ενίσχυση του μανδύα των προστατευομένων μαρτύρων , έγινε με διάταξη του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, που φέρει ημερομηνία  9 Φεβρουαρίου 2018 , δηλαδή  μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας  στη Βουλή.

Ο αρμόδιος για την εποπτεία και τον συντονισμό του έργου των Εισαγγελέων Εγκλημάτων Διαφθοράς αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Παπαγεωργίου από το σάιτ της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ανάρτησε ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζει ότι   την 9η Φεβρουαρίου 2018, χαρακτηρίστηκαν   οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis ως «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος».

Ειδικότερα, ο Δημήτριος Παπαγεωργίου, «με αφορμή τεθέντα ερωτήματα και δημόσιες δηλώσεις», διευκρινίζεται ότι :

1) «Οι υπ΄ αριθμ. 12/2017, 13/2017 και 1/2018 Εισαγγελικές Διατάξεις, εκδοθείσες σύμφωνα με το άρθρο 9 §§ 7, 1-5 Ν. 2928/2001 (όπως ισχύει μετά το Ν. 4254/2014) και αφορώσες στην παροχή προστασίας στα τρία πρόσωπα που εξετάσθηκαν με κωδική ονομασία κατά την προκαταρκτική εξέταση της «υπόθεσης Novartis» («προστατευόμενοι μάρτυρες»), δεν υποβλήθηκαν σε μας προς έγκριση διότι δεν απαιτείται τέτοια έγκριση κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις του νόμου» και

2) «Όμως, την 9-2-2018, εγκρίναμε άλλη πράξη της Εισαγγελέως Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών (υπ΄ αριθμ. 3/2018), εκδοθείσα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 45Β § 1 ΚΠΔ (που προστέθηκε με το Ν. 4254/2014), με την οποία τα εν λόγω πρόσωπα χαρακτηρίσθηκαν ως «μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος».