ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποβάθμιση των Μαθηματικών

Υποβάθμιση των Μαθηματικών

Σχολείο ως… γραφειοκρατική διεκπεραίωση! Η υποβάθμιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο γυμνάσιο και στο λύκειο, επειδή ανατίθεται σε διαφορετικές ειδικότητες καθηγητών, αποτυπώνει ακόμη μία στρέβλωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) αναφέρει ότι «για τα Μαθηματικά, η συνήθης ανάθεση σε εκπαιδευτικούς με συναφή αρχική επιστημονική προέλευση, όπως των Φυσικών Επιστημών ή της Πληροφορικής, να ακολουθήσουν υποχρεωτικά ένα αναλυτικό πρόγραμμα του οποίου αγνοούν τους στόχους, τη συνοχή και το επιστημολογικό και διδακτικό πλαίσιο, οδηγεί σε “διδακτική παπαγαλία” και δημιουργεί επιπλέον προβλήματα κατανόησης, σύνδεσης και συνέχειας στη μαθησιακή διεργασία. Οι επιπτώσεις είναι ακόμη πιο σοβαρές, όταν η ανάθεση γίνεται σε πιο απομακρυσμένες ειδικότητες και όταν συμβαίνει σε πιο ευαίσθητα και δύσκολα σχολικά περιβάλλοντα».

Μάλιστα, στα επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ) η κατάσταση είναι χειρότερη. Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε η ΕΜΕ, 59 αρχιτέκτονες μηχανικοί – εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε επιστολή τους προς το υπουργείο, τονίζουν ότι «τους δόθηκαν ως ανάθεση μαθήματα των Μαθηματικών (Αλγεβρα και Γεωμετρία στην Α΄ και Β΄ Τάξη του ΕΠΑΛ) και της Φυσικής (στο γυμνάσιο), ενώ πρόκειται για επιστήμες αυτόνομες που απαιτούν συνολική γνώση του αντικειμένου, με τις οποίες τα προγράμματα σπουδών των αρχιτεκτόνων έχουν πολύ μικρή επαφή».

Η ΕΜΕ αναφέρει ότι «η γραφειοκρατική πρακτική της κάλυψης των διδακτικών κενών στο σχολικό ωράριο έχει οδηγήσει σε παραπέρα αποδυνάμωση της μάθησης και σε υποβάθμιση της μορφωτικής αξίας των μαθημάτων που δεν διδάσκονται από εκπαιδευτικούς με τη δέουσα γνωστική και διδακτική κατάρτιση» και προσθέτει ότι «κεντρικός άξονας της αναβάθμισης της μαθηματικής εκπαίδευσης, σε όλο το φάσμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι η διδασκαλία των Μαθηματικών να γίνεται από καθηγητές Μαθηματικών ΠΕ03 ή σε έκτακτες περιπτώσεις και από εκπαιδευτικούς που είναι κάτοχοι πτυχίου μαθηματικού ως δεύτερο πτυχίο, οι οποίοι πέραν της γνωστικής επάρκειας διαθέτουν και την αντίστοιχη διδακτική επάρκεια και μέσω των σπουδών τους, αλλά και μέσω ειδικών σπουδών, σεμιναρίων και επιμορφώσεων στη Διδακτική των Μαθηματικών».