ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανελλαδικές: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Ιστορία, Φυσική και Πληροφορική

Πανελλαδικές: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Ιστορία, Φυσική και Πληροφορική

Συνεχίζονται σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις με τα μαθήματα της Φυσικής για την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών, την Ιστορία για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) για την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής.

Επισυνάπτονται τα σημερινά θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι μαθητές των γενικών λυκείων ενώ ακολουθούν οι πρώτες εκτιμήσεις από τους υπεύθυνους καθηγητές του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ σχετικά με το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων.

Στο μάθημα της Ιστορίας τα θέματα είναι σωστά δομημένα, με κλιμακούμενη δυσκολία από όλο το φάσμα της εξεταστέας ύλης, αλλά απαιτούν προσοχή σε ορισμένα σημεία. Συγκεκριμένα, το ερώτημα Γ2, όπου δόθηκε παράθεμα με τρία ζητούμενα -εκ των οποίων το δεύτερο αφορά ανάλυση στατιστικών δεδομένων- αναμένεται να δυσκολέψει αρκετά τους υποψηφίους. Επίσης, στο τελευταίο παράθεμα η απάντηση απαιτεί συνδυασμό δύο κεφαλαίων και για την πλήρη ανάπτυξή του χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη σύνθεση των δεδομένων. Γενικά, τα θέματα εξετάζουν την ουσιαστική γνώση των υποψηφίων και δεν ευνοούν όσους βασίζονται στη στείρα απομνημόνευση. Συνολικά, είναι αρκετά δυσκολότερα σε σχέση με τα περσινά και απαιτούν από τους υποψήφιους πολύ καλή προετοιμασία, ιδιαίτερα στην ανάλυση δεδομένων και παραθεμάτων.

Στο μάθημα της Φυσικής τα θέματα αν και σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να φανούν πολύπλοκα στους υποψηφίους, κατά την επεξεργασία τους απαιτούν κυρίως τις βασικές γνώσεις και μεθοδολογίες τις οποίες ένας καλά προετοιμασμένος υποψήφιος πρέπει να κατέχει. Εμπεριέχονται βέβαια θέματα που προσομοιάζουν ασκήσεις του σχολικού βιβλίου αλλά συνολικά, συγκρινόμενα με τα περσινά θέματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία.

Στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών (Πληροφορική) τα πρώτα θέματα -Θέμα Α και Θέμα Β- είναι περισσότερο απαιτητικά συγκριτικά με τα περσινά θέματα, ενώ οι ασκήσεις -Θέμα Γ και Θέμα Δ- κινούνται σε παρόμοια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά. Για την επίλυσή των θεμάτων και ειδικά των ασκήσεων, οι μαθητές έπρεπε να έχουν καλή γνώση όλης της ύλης και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ορισμένα σημεία ώστε να αποφύγουν τη διολίσθηση σε λάθη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/
/
/
/
/
/