ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανελλαδικές-Εκπαίδευση Θεωρητικό: Πολύ απαιτητικά και για πάρα πολύ καλά διαβασμένους μαθητές τα θέματα της Ιστορίας

panellinies2018--2

Τα θέματα της Ιστορίας σήμερα ήταν πολύ απαιτητικά, για πάρα πολύ καλά διαβασμένους μαθητές με αναπτυγμένη την κριτική και αφαιρετική ικανότητα, σημειώνει μιλώντας στο kathimerini.gr η υπεύθυνη καθηγήτρια μαθήματος Ιστορίας στο Φροντιστήριο Εκπαίδευση Θεωρητικό στο Μαρούσι, Αθηνά Ζούπου.

Ακόμα και τα θέματα της πρώτης ομάδας που έχουν χαμηλότερο βαθμό δυσκολίας από αυτά της δεύτερης ομάδας, έτσι όπως διατυπώθηκαν με υποερωτήματα, θα δυσκολέψουν τους μαθητές που καταφεύγουν στη στείρα απομνημόνευση.

Αναλογικές ήταν και οι δυσκολίες στα θέματα της δεύτερης ομάδας (θέματα με πηγές). Κυρίως το πρώτο θέμα με τα τρία ερωτήματα του δυσκόλεψε στην κατανομή των πληροφοριών που δίνει το σχολικό βιβλίο στο κεφάλαιο «Το δίκτυο των σιδηροδρόμων» από την ενότητα «Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα» και στο συνδυασμό τους με τα στοιχεία των δύο κειμενικών πηγών και του πίνακα. Τα ζητούμενα στο δεύτερο θέμα της ομάδας αυτής ήταν πιο ξεκάθαρα. Επίσης στο θέμα αυτό οι μαθητές καθοδηγούνταν στο από ποια κείμενα των πηγών θα αντλούσαν τις πληροφορίες για το κάθε ερώτημα. Πάντως και το θέμα αυτό είναι συνδυαστικό.

Συμπερασματικά στο μάθημα της Ιστορίας σήμερα οι μαθητές αντιμετώπισαν περισσότερες δυσκολίες απ’ ότι στην Έκθεση και στα Αρχαία (διδαγμένο και αδίδακτο κείμενο).