ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο ΣτΕ προσέφυγε η Εκκλησία της Ελλάδος για τις εκλογές στο Iδρυμα Ευαγγελίστρια της Τήνου

Στο ΣτΕ προσέφυγε η Εκκλησία της Ελλάδος για τις εκλογές στο Iδρυμα Ευαγγελίστρια της Τήνου

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Εκκλησία της Ελλάδος, για το ζήτημα των εκλογών της διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελίστριας της Τήνου.

Ήδη για το ίδιο θέμα έχει προσφύγει και ο ex officio πρόεδρος του Ιδρύματος, Μητροπολίτης Σύρου Δωροθέου Β' και η αίτησή του έχει ήδη προσδιοριστεί να συζητηθεί την 7η Δεκεμβρίου 2018 στην Ολομέλεια του ΣτΕ.

Τώρα, η Εκκλησία της Ελλάδος στρέφεται κατά:

1) της από 27.7.2018 απόφασης της συντονιστικής επιτροπής αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου σχετικά με τις εκλογές στην διοικούσα επιτροπή του εν λόγω Ιδρύματος και

2) κατά της από 22.10.2018 συνεδρίασης της διοικούσας επιτροπής του επίμαχου Ιδρύματος κατά το σκέλος εκείνο που αφορά την εκλογή του αντιπρόεδρου και του γενικού γραμματέα της διοικούσας επιτροπής.

Η Εκκλησία της Ελλάδος ζητεί να κηρυχθεί αντισυνταγματική η τροπολογία που καθαίρεσε την προηγούμενη διοίκηση στο Ίδρυμα και αφαίρεσε το δικαίωμα στον εκάστοτε μητροπολίτη Σύρου να έχει ψήφο κατά την ψηφοφορία εκείνη από την οποία προκύπτει ο αντιπρόεδρος και ο γενικός γραμματέας στο του ΠΙΙΕΤ.

Ακόμη, υποστηρίζει ότι το άρθρο 48 του νόμου 4521/2018, παραβιάζει την θρησκευτική αυτονομία της Εκκλησίας έναντι του κράτους και την αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας του τελευταίου, με την έννοια της μη επέμβασης του κράτους σε εσωτερικά θρησκευτικά ζητήματα όπως την προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι παραβιάζονται τα άρθρα 3, 12 και 13 του Συντάγματος, καθώς πλήττεται η θρησκευτική αυτοδιοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος ως συλλογικό δικαίωμα, όπως παραβιάζονται επίσης τα άρθρα 9, 11 και 14 της ΕΣΔΑ που κατοχυρώνουν τη θρησκευτική αυτονομία της ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος και την αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ