ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χειρότερος ο τζίρος στο 47,3% των επιχειρήσεων στις ενδιάμεσες εκπτώσεις σε σχέση με πέρυσι

Χειρότερος ο τζίρος στο 47,3% των επιχειρήσεων στις ενδιάμεσες εκπτώσεις σε σχέση με πέρυσι

Η πλειοψηφία των καταστηματαρχών στην Αθήνα (62,1%) δεν θεωρεί εμπορικά επιτυχημένες τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, ενώ μόλις το 29,5% έχει θετική άποψη.

Αυτό προκύπτει από έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας.

Σε σχέση με πέρυσι καλύτερο τζίρο δήλωσε το 25,3%, ίδιο τζίρο δήλωσε το 26,3%, χειρότερο τζίρο δήλωσε το 47,3% και δεν ξέρω-δεν απαντώ το 1,1%.

Σε ότι αφορά στο τζίρο της Κυριακής 4 Νοεμβρίου 2018, σε σύγκριση με την περυσινή αντίστοιχη Κυριακή, από τις απαντήσεις προκύπτει ότι ήταν λιγότερο παραγωγικός, ενώ τα περισσότερα από τα καταστήματα που δεν άνοιξαν την Κυριακή, βρίσκονται στις μικρές περιφερειακές αγορές.

Καλύτερο τζίρο δήλωσε το 29,5%, ίδιο τζίρο δήλωσε το 29,5%, χειρότερο τζίρο δήλωσε το 33,8%, δεν άνοιξε το 6,1% και δεν ξέρω-δεν απαντώ απάντησε το 1,1%.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν την συγκεκριμένη στιγμή τα καταστήματα της Αθήνας, ιεραρχούνται ως εξής:

– Πτώση τζίρου και προβλήματα ρευστότητας 35,8%

– Φορολογικό και ασφαλιστικές εισφορές 30,5%

– Ασφάλεια και αστυνόμευση 28,4%

– Καθαριότητα και φωτισμός 3,2%

– Δεν ξέρω – Δεν απαντώ 2,1%.

Τα σημαντικότερα προβλήματα που δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν την συγκεκριμένη στιγμή τα καταστήματα της Αθήνας, ιεραρχούνται ως εξής:

– Πτώση τζίρου και προβλήματα ρευστότητας 35,8%

– Φορολογικό και ασφαλιστικές εισφορές 30,5%

– Ασφάλεια και αστυνόμευση 28,4%

– Καθαριότητα και φωτισμός 3,2%

– Δεν ξέρω – Δεν απαντώ 2,1%.