ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκδηλώσεις Παρουσίασης του Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Ελλάδα

Εκδηλώσεις Παρουσίασης του Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου οργανώνει εκδηλώσεις παρουσίασης στην Ελλάδα ως ακολούθως:

  • Αθήνα: Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, Ξενοδοχείο “Hilton”
  • Ιωάννινα: Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, Ξενοδοχείο “Grand Serai”
  • Θεσσαλονίκη: Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, Ξενοδοχείο “Δάιος”
  • Λάρισα: Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, Ξενοδοχείο “Larissa Imperial”

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αξιολογηθεί από τoν QS TOP UNIVERSITIES (QS StarsTM) με τον υψηλότερο δείκτη «πέντε Αστέρια» στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων/Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης, της Απασχολησιμότητας και της Στήριξης των φοιτητών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα γίνει αναφορά στα προγράμματα σπουδών, στα δίδακτρα, στη στέγαση, στη διαδικασία εισδοχής, στο πρόγραμμα Erasmus, και στις διεθνείς αναγνωρίσεις του Πανεπιστημίου, οι οποίες το αναδεικνύουν ως ένα διεθνούς κύρους περιφερειακό Πανεπιστήμιο.

Έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων: 4 Φεβρουαρίου 2018

Επικοινωνία: Tηλ: 00357-22713000, Email: [email protected]