ΑΙΤΗΣΗΕξοικονομώ: Τα έξι λάθη που καθυστερούν την έγκριση των αιτήσεων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μόνο μία στις 100 αιτήσεις είναι πλήρης κατά την πρώτη αξιολόγηση, ενώ για το 40 % των αιτήσεων απαιτούνται τέσσερις ή ακόμη περισσότεροι κύκλοι αξιολογήσεων προκειμένου να επιτευχθεί η πληρότητα των φακέλων.