ΣΕΡΙΦΟΣ

Το Ξενία Σερίφου γίνεται μουσείο
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το κτίριο Περσεύς Σερίφου, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Φίλιππο Βώκο το 1962, τυπικό δείγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής με τη χαρακτηριστική τυπολογία των Ξενία, ξαναζωντανεύει αυτό το καλοκαίρι αλλάζοντας ρόλο και φιλοξενώντας την αρχαιολογική συλλογή Σερίφου.